Аутсорсинг: визначення

Аутсорсинг – передача організацією на підставі договору певних бізнес-процесів або виробничих функцій зовнішнього джерела / ресурсу) називається аутсорсингом. Зазвичай вони передаються на обслуговування тієї компанії, яка спеціалізується у відповідній області. Аутсорсинг дозволяє замовнику скоротити Витрати і значно знизити трудомісткість і Витрати на експлуатацію інформаційних систем і додатків, концентруватися на основних бізнес-процесах компанії, не відволікаючись на допоміжні.

Термін англійською мовою -outsourcing: (outer-source-using).

Історія терміна і види

Термін «аутсорсинг» (від англ. Outsourcing »- outer source using) з’явився в американських тлумачних словниках на початку 80-х років і з тих пір отримав повсюдне поширення як мовний зворот, що позначає передачу сторонній організації бізнес-процесів, які раніше були внутріфірмовими. Українське бізнес-співтовариство почало активно використовувати даний вид B2B послуг з середини 90-х років, що послужило відправною точкою для стрімкого розвитку цієї перспективної ніші ринку.
У західній літературі виділяється чотири основних види аутсорсингу:

  • Аутсорсинг бізнес-процесів (Business Process Outsourcing – BPO) – передача стандартизованих забезпечують і допоміжних бізнес-процесів організації;
  • IT-аутсорсинг (Informational Technologies Outsourcing – ITO) – делегування сторонньої організації питань, пов’язаних з розробкою, впровадженням та обслуговуванням інформаційних систем;
  • Виробничий аутсорсинг (Manufacturing Outsourcing – MO) – часткова або повна передача сторонньої організації виробництва продукції або її компонентів;
  • Аутсорсинг управління знаннями (Knowledge Process Outsourcing – KPO) – наймолодший вид аутсорсингу, який тільки починає отримувати поширення в США. Суть його полягає в передачі тих процесів, які вимагають глибоких і специфічних знань.

Наявність бізнес-процесу є відмінною рисою аутсорсинга від різних інших форм надання послуг і абонентського обслуговування.

Українська практика

В українському бізнесі на аутсорсинг найчастіше передаються ведення бухгалтерського обліку, забезпечення функціонування офісу, перекладацькі, транспортні, рекламні послуги, підтримка роботи комп’ютерної мережі та інформаційної інфраструктури, забезпечення безпеки.

Основна специфіка вигод від аутсорсингу

Скорочення і контроль витрат, в тому числі за рахунок зниження рівня зарплати штатної одиниці.

Звільнення внутрішніх ресурсів компанії для інших цілей.

Поділ і часткова передача іншій компанії ризиків.

Однак при використанні аутсорсингу в Україні можна зіткнутися з низьким рівнем професіоналізму співробітників аутсорсингової компанії; з недостатністю важелів керуючого впливу, що може привести до зниження ефективності процесів і збільшення витрат на обслуговування; з наявністю ризиків порушення збереження майна, безпеки і витоку відомостей конфіденційного характеру і т.д. Крім цих проблем можуть виникнути і проблеми загального характеру, в тому числі недостатній рівень підбору кадровими агентствами аутсорсингу, незнання національної культури (при перекладі call-центрів за кордон), плинність кадрів.

Посилання на основну публікацію