Аутсорсинг управління ризиком

Сутність аутсорсингу управління ризиком

В умовах сучасного ринку компанії в силу економічної вигоди найчастіше передають систему управління ризиками або окремі її функції (оцінка ризику або управління конкретним ризиком) стороннім організаціям. Таке явище отримало назву аутсорсинг управління ризиком.

Аутсорсинг ризику – передача управління ризиком або функцій по оцінці ризику сторонньої спеціалізованої організації.

Наприклад, послуги з оцінки ризиків часто надають брокери або страхові компанії, а управління фінансовим ризиком передається банкам і іншим фінансовим компаніям.

Переваги аутсорсингу управління ризиком

 • позбавлення фірми від необхідності виконувати ті чи інші складні дії і процедури ризик-менеджменту, а значить економія на заробітній платі високооплачуваних фахівців;
  скорочення витрат, оскільки часто виконання окремих функцій власними силами виходить дорожче;
 • фірма отримує можливість зосередитися на веденні основного бізнесу;
 • отримання комплексного обслуговування, яке включає не тільки систему ризик-менеджменту, а й ряд інших послуг в сфері аутсорсингу;
 • схильність до ризику поділяється на частини, забезпечуючи тим самим прийнятну величину збитку окремо по кожній з них.

Сучасні компанії в процесі передачі функцій управління ризиком на аутсорсинг найчастіше вдаються до інформаційних технологій. Варто відзначити, що в будь-якій ситуації ризик-менеджмент повинен відповідати організаційній структурі фірми і специфіки процесів прийняття управлінських рішень менеджментом. В іншому випадку система управління ризиком буде сприйматися як щось чуже, що не відповідає реальним запитам конкретної фірми, в результаті ризик-менеджмент буде мати низьку ефективність.

Недоліки аутсорсингу управління ризиком

Крім перерахованих переваг, аутсорсинг управління ризиком має ряд слабких місць:

 • з одного боку, замовник часто не має досвіду подібної роботи з аутсорсингом, а, з іншого боку, виконавець-аутсорсер не володіє декларованим досвідом;
 • відсутність методології та стандартів за собою тягне складність у вимірі результату і оцінки якості;
 • низька організаційна залученість;
 • завищені очікування неймовірних результатів;
 • невдачі на початкових етапах впровадження проекту;
 • втрата критично важливих знань всередині самої компанії, а також факти витоку конфіденційної інформації;
 • відсутність достатнього досвіду процедур відповідності;
 • низька ефективність проектного управління;
 • можливе скорочення продуктивності праці персоналу через втрату мотивації і оцінки змін з негативної сторони;
 • наявність ризику банкрутства аутсорсером;
 • значні витрати часу на етапі побудови відносин з аутсорсером;
 • наявність податкових ризиків.

Разом з тим, існують ризики для самих аутсорсеров, які полягають в наступному:

 • договір на аутсорсинг зазвичай укладається на тривалий час, а отже, є ймовірність появи фінансової залежності від великих замовників, банкрутство яких спричинить збитковість діяльності аутсорсера;
 • в разі реорганізації процесу надання послуг замовник може достроково розірвати контракт і знову передати функції управління ризиком своїм внутрішнім підрозділам;
  очікування швидких і неймовірних результатів;
 • зміна потреб замовника в процесі виконання умов договору;
 • зміна платоспроможності замовника при вже запланованих ресурсах і унікальний продукт, який не може бути проданий третій особі.

Важливо, що аутсорсинг управління ризиком – практично не опрацьована область російського законодавства, внаслідок чого його застосування досить проблемно.

Посилання на основну публікацію