Аналіз маркетингової стратегії компанії при виході на зарубіжні ринки

SWOT-аналіз

Вихід на зарубіжні ринки необхідно розглядати виключно в розрізі загальної маркетингової стратегії компанії. Існує безліч інструментів, які допомагають оцінити доцільність виходу на зовнішні ринки.

Найбільш простий і ефективний серед них – SWOT-аналіз.

 • З його допомогою можна визначити сильні і слабкі сторони компанії в порівнянні конкурентами на зовнішніх ринках збуту;
 • – виявити наявні у компанії можливості і можливі ризики на нових ринках;
 • – зіставити сильні і слабкі сторони з можливостями і погрозами;
 • – розробити рекомендації щодо їх уникнення.

Одним з етапів SWOT-аналізу має стати дослідження зовнішнього середовища ведення бізнесу:

 • – середовища прямого впливу, куди відносяться постачальники, трудові ресурси, закони і установи державного регулювання, споживачі і конкуренти;
 • – середовища непрямого впливу, куди відносяться стан економіки, науково-технічний прогрес, соціокультурні та політичні зміни і т.д.

В результаті SWOT-аналізу повинні з’явитися розуміння, який потенціал використання сильних сторін для реалізації відкриваються на зовнішніх ринках можливостей;

 • – механізм нейтралізації зовнішніх загроз за рахунок сильних сторін;
 • – яке впливу слабких сторін на використання можливостей і потенціалу мінімізації даного впливу;
 • – яка можливість посилення загроз слабкими сторонами компанії і потенціалу мінімізації даного впливу.

Портфельний аналіз

Портфельний аналіз дає розуміння і оцінку господарської діяльності компанії з точки зору вкладення коштів в найбільш прибуткові або перспективні напрямки і скорочення інвестицій в неефективні проекти. При цьому оцінюється відносна привабливість ринків і конкурентоспроможність підприємства на кожному з цих ринків.
ресурсний аналіз

Оскільки для проникнення на зарубіжні ринки потрібні інвестиції, необхідно проводити ресурсний аналіз, який повинен виявити:

 • – обсяг необхідних інвестицій (на навчання співробітників іноземної мови, юридичний супровід, дослідження закордонного ринку, переклад сайту, локалізацію продукту і матеріалів, просування за кордоном, консультативну допомогу);
 • – механізми залучення необхідних ресурсів;
 • – стійкість організації до залучення необхідних ресурсів.

Аналіз економічної доцільності

Вихід на зарубіжний ринок – це інвестиційний проект, який вимагає прогнозування основних показників за допомогою аналізу економічної доцільності. Його результати показують:

 • – чистий приведений дохід;
 • – термін окупності проекту;
 • – внутрішню норму прибутковості;
 • – коефіцієнти рентабельності.

Аналіз кон’юнктури зарубіжних ринків і аналіз кращої практики

Аналіз кон’юнктури зарубіжних ринків дозволить зрозуміти наявність існування сильних зарубіжних конкурентів і потенційного попиту на продукт, який виробляє компанія, а аналіз кращої практики дасть уявлення про те, як в певних випадках надходять компанії, що виробляють аналогічний продукт.

Сценарне планування

У визначенні стратегії компанії при виході на зовнішні ринки велике значення має і сценарне планування, яке дозволить управляти невизначеністю майбутнього. Метод полягає в дослідженні основних рушійних сил у зовнішньому середовищі компанії, виявленні в них визначених елементів і ключових невизначеностей і формуванні ряду сценаріїв, в яких присутні зумовлені елементи і ключові невизначеності.

Посилання на основну публікацію