Аналітичні методи прийняття управлінських рішень

Статистичні методи прийняття управлінських рішень

Статистичні методи прийняття управлінських рішень передбачають, що моделлю рішення виступає інформація про успішний досвід інших аналогічних організацій.

Цей метод доцільно використовувати на стадії розробки, оскільки він має на увазі в суті аналіз досвіду, який представлений в різних формах (у формі електронних публікацій, інтерв’ю з керівниками підприємств та ін.). Як правило, обмін такими експертними знаннями відбувається в рамках всіляких симпозіумів, конференцій, зборів.

Аналітичний метод прийняття управлінських рішень

Аналітичні методи засновані на моделюванні проблемної ситуації в формі математичної або логічної залежності: формул, таблиць, графіків, законодавчих актів та інструкцій. При цьому за вихідну інформацію приймаються дані, на основі яких можливо здійснити точний вибір варіанта рішення і виробити правила та інструкції по його розробці. В основі розробки – ситуація, яка може бути описана формалізованої документацією, що відбиває реальний стан речей.

Аналітичний метод зручно застосовувати тоді, коли проблемна ситуація потрапляє під регламентовану реакцію на неї.

Іншими словами, при виявленні порушень в бухгалтерському обліку необхідно залучити для проведення перевірки аудиторів. Регламентують умови вже в собі містять єдине рішення або альтернативи або ж встановлюють правила вибору, згідно з якими приймаються рішення.

Аналітичний метод прийняття управлінських рішень використовується при дотриманні наступних умов:

  • наявність необмеженого штату працівників і підрозділів організації;
  • необмежений час для розробки і прийняття управлінського рішення;
  • висока достовірність і ефективність логічних або математичних залежностей, довіру до них з боку вищого керівництва;
  • підготовка та реалізація типових рішень.

Метод математичного програмування рішень

Метод математичного програмування виділяється з числа аналітичних як самостійний метод через його значення для розробки обгрунтувань стратегічних управлінських рішень.

Цей метод заснований на використанні системи правил і формул розрахунків для визначення умовних екстремумів в процесі аналізу фінансових і економічних процесів, які можуть бути описані як система рівнянь. Процедуру розрахунків прийнято називати математичним програмуванням.

Сутність цього методу полягає в формалізації аналізованих процесів для подальшої побудови моделі у вигляді системи математичних нерівностей і рівнянь.

Особливість методу математичного програмування полягає в тому, що його застосування доцільно лише для формалізованих проблемних ситуацій. Однак зазвичай цей метод використовується як допоміжний для математичного обгрунтування того чи іншого вибору.

Матричний метод прийняття управлінських рішень

Ухвалення управлінського рішення на базі матричного методу засноване на здійсненні вибору, враховуючи інтереси кожної зацікавленої сторони.

У будь-якого управлінського ситуації існує певна безліч варіантів рішень, які задовольняють різні боки. При часткову відмову однієї зі сторін від своїх інтересів приймається компромісне рішення, можливе лише в разі досягнення згоди щодо спірного питання. Коли приймаються конфліктні рішення, які не враховують і зневажають інтереси інших зацікавлених осіб, ділові відносини загострюються і виникає ризик відкритої конфронтації.

Найкраще співвідношення інтересів може бути досягнуто через опитування, інтерв’ю, референдуми, розгляд думок всіх сторін, листи, скарги, проведення ділових зустрічей та нарад і т. Д.

Посилання на основну публікацію