ABC/XYZ аналіз

АВС аналіз

АВС-аналіз це інструмент, який дозволяє вивчити товарний асортимент, визначити рейтинг товарів за зазначеними критеріями і виявити ту частину асортименту, яка забезпечує максимальний ефект.

Асортимент зазвичай аналізується за двома параметрами: обсяг продажів (реалізоване кількість) і отримується прибуток (реалізована торговельна націнка). АВС аналіз заснований на правилі Парето, згідно з яким 20% асортиментних позицій забезпечує 80% прибутку.

Практика показує, що 10% позицій асортименту (група А) дають 80% товарообігу; 15% позицій асортименту (група В) дають 15% товарообігу; 75% позицій асортименту (група С) дають 5% товарообігу.

З огляду на це, весь асортимент торгового підприємства можна розділити на групи за ступенем важливості.

Група А – дуже важливі товари, які завжди повинні бути присутніми в асортименті. Якщо в якості параметра в аналізі використовувався обсяг продажів, то в дану групу входять лідери продажів за кількістю. Якщо в якості параметра в аналізі використовувалася торговельна націнка, то до цієї групи входять найбільш прибуткові товари.

Група В – товари середнього ступеня важливості.

Група С – найменш важливі товари, це претенденти на виключення з асортименту та товари-новинки.

Першим етапом проведення АВС- аналізу є визначення цілей. Якщо метою є скорочення асортименту, то в якості основних параметрів вибирається обсяг продажів, прибуток. Якщо метою є виявлення і скорочення витрат на підтримку запасів, то в якості основних параметрів вибирається коефіцієнт оборотності, обсяг неліквідів і займана складська потужність. Якщо потрібно досліджувати рентабельність, то в якості основного параметра вибирається коефіцієнт оборотності, рівень рентабельності. Дані АВС-аналізу допомагають оптимізувати товарний асортимент.

При всіх численних плюсах цього виду аналізу існує один значний мінус: даний метод не дозволяє оцінити сезонні коливання попиту на товари.

XYZ аналіз

XYZ-аналіз – це інструмент, що дозволяє розділити продукцію по мірі стабільності продажів і рівня коливань споживання.

Метод даного аналізу полягає в розрахунку кожної товарної позиції коефіцієнта варіації або коливання витрати. Цей коефіцієнт показує відхилення витрати від середнього значення і виражається у відсотках.

Як параметр можуть бути: обсяг продажів (кількість), сума продажів, сума реалізованої торговельної націнки. Результатом XYZ-аналізу є угруповання товарів за трьома категоріями, виходячи з стабільності їхньої поведінки:

 • Категорія Х, в яку потрапляють товари з коливанням продажів від 5% до 15%. Це товари, які характеризуються стабільною величиною споживання і високим ступенем прогнозування.
 • Категорія Y, в яку потрапляють товари з коливанням продажів від 15% до 50%. Це товари, які характеризуються сезонними коливаннями і середніми можливостями їх прогнозування.
 • Категорія Z, в яку потрапляють товари з коливанням продажів від 50% і вище. Це товари з нерегулярним споживанням і непередбачуваними коливаннями, тому, спрогнозувати їх попит неможливо.

Поєднаний АВС / XYZ аналіз

 

Поєднання АВС і XYZ аналізів виявляє безумовних лідерів (група АХ) і аутсайдерів (Сz). Обидва методи добре доповнюють один одного. Якщо АВС-аналіз дозволяє оцінити внесок кожного продукту в структуру збуту, то XYZ-аналіз дозволяє оцінити скачки збуту і його нестабільність. Рекомендується робити суміщений аналіз, де в АВС-аналізі використовуються два параметри – обсяг продажів і прибуток.

Всього під час проведення такого багатовимірного поєднаного аналізу виходить 27 груп товарів. Результати такого аналізу можна використовувати для оптимізації асортименту, оцінки рентабельності товарних груп, оцінки логістики, оцінки клієнтів оптової компанії.

Переваги суміщеного АВС і XYZ – аналізів

Використання суміщеного АВС і XYZ-аналізів має ряд значних переваг, до яких можна віднести наступні:

 • – підвищення ефективності системи управління товарними ресурсами;
 • – підвищення частки високоприбуткових товарів без порушення принципів асортиментної політики;
 • – виявлення ключових товарів і причин, що впливають на кількість товарів, що зберігаються на складі;
 • – перерозподіл зусиль персоналу в залежності від кваліфікації та наявного досвіду.

Формування показників ABC- І XYZ-аналізів

Перед тим як поєднати показники ABC- І XYZ-аналізів, необхідно провести ABC-аналіз товарів за сумою отриманого доходу або за кількістю реалізованої продукції за певний період зайнятості, наприклад, за рік.

Потім здійснюється XYZ-аналіз цих товарів за цей же період, наприклад, за кількістю щомісячної реалізації за рік. Після цього результати поєднуються.

 

Виділення дев’яти груп товарів при суміщеному АВС і XYZ-аналізі

1) Товари груп А і В забезпечують основний товарообіг компанії, тому необхідно забезпечувати постійне їх наявність.

Як правило, по товарах групи А створюється надлишковий страховий запас, а по товарах групи В – достатній.

Використання XYZ-аналізу дозволяє точніше налаштувати систему управління товарними ресурсами і за рахунок цього знизити сумарний товарний запас.

2) Товари групи АХ і ВХ відрізняє високий товарообіг і стабільність. Необхідно забезпечити постійну наявність товару, але для цього не потрібно створювати надлишковий страховий запас. Витрата товарів цієї групи стабільний і добре прогнозується.

3) Товари групи AY і BY при високому товарообігу мають недостатню стабільність витрати, і, як наслідок, для того щоб забезпечити постійну наявність, потрібно збільшити страховий запас.

4) Товари групи AZ і BZ при високому товарообігу відрізняються низькою прогнозованістю витрати. Спроба забезпечити гарантовану наявність по всім товарам даної групи тільки за рахунок надлишкового страхового товарного запасу призведе до того, що середній товарний запас компанії значно збільшиться. Тому по товарах даної групи слід переглянути систему замовлень:

 • – перевести частину товарів на систему замовлень з постійною сумою (обсягом) замовлення;
 • – забезпечити за частиною товарів частіші поставки;
 • – вибрати постачальників, розташованих близько до складу, тим самим знизивши суму страхового товарного запасу;
 • – підвищити періодичність контролю;
 • – доручити роботу з даною групою товарів найдосвідченішому менеджеру компанії і т. д.

5) Товари групи С складають до 80% асортименту компанії. Застосування XYZ-аналізу дозволяє сильно скоротити час, який менеджер витрачає на управління і контроль над товарами даної групи

6) По товарам групи СХ можна використовувати систему замовлень з постійною періодичністю і знизити страховий товарний запас.

7) По товарам групи CY можна перейти на систему з постійною сумою (обсягом) замовлення, але при цьому формувати страховий запас, виходячи з наявних у компанії фінансових можливостей.

8) До групи товарів CZ потрапляють все нові товари, товари спонтанного попиту, що поставляються під замовлення і т. П. Частина цих товарів можна безболісно виводити з асортименту, а іншу частину потрібно регулярно контролювати, так як саме з товарів цієї групи виникають неліквідні або які важко товарні запаси, від яких компанія зазнає втрат. Виводити з асортименту необхідно залишки товарів, взятих під замовлення або вже не випускаються, тобто товарів, зазвичай відносяться до категорії стоків.

Посилання на основну публікацію