✅Антикризове управління в менеджменті

Загальні відомості про антикризове управління

Антикризове управління – це система управління підприємством, організацією, фірмою, яка має комплексний підхід, спрямований на поліпшення роботи з використанням сучасних методів управління.

Для цього на фірмах розробляються спеціальні програми, які допомагають вирішувати ряд питань, які стосуються кадрового управління.

Антикризовий менеджмент виступає як процес планування і проведення заходів, які спрямовані на поліпшення і відновлення колишнього стану підприємства.

Система антикризового менеджменту, складається з елементів, які взаємно доповнюють один одного, а саме:

 • Цілі фірми;
 • Принципи роботи;
 • Функції управління;
 • Критерії оцінки роботи підприємства;
 • Організаційно-правова форма ведення бізнесу;
 • Та ін.

Всі перераховані вище елементи і системи антикризового менеджменту можуть бути досягнуті в результаті їх застосування на практиці.

Фактори антикризового менеджменту

Основні фактори які допомагають в антикризовому менеджменті:

 • Професійний рівень та перепідготовка кадрового складу. Знання і навички не можна отримати в системі загальної освіти, а тільки спеціальна підготовка з профільного навчання.
 • Індивідуальний підхід у вирішенні антикризових питань. При прийомі на роботу, роботодавцю необхідно проводити тестування для визначення рівня знань передбачуваного співробітника.
 • Система рішень питань, які виникають у кризових ситуаціях.
 • Наукові методології. Необхідно застосовувати науково доведені чинники, а не суб’єктивну думку керівника.
 • Корпоративність прав. Проблеми не можуть бути вирішені одним керівником, тільки при об’єднанні всіх співробітників можна здійснити план дій, по ліквідації кризових питань.
 • Оперативність і гнучкість управління. Уміння приймати швидкі і правильні рішення в ситуації, що склалася.
  Стратегія використання антикризових програм.
 • Моніторинг криз. Необхідно ретельно вивчити всі показники, які допоможуть подолати кризу.

Антикризовий менеджмент є одним з основних елементів функціонування фірми, організації.

Суть антикризового менеджменту

Суть управління антикризовим менеджментом можливо виразити наступним чином:

 • Всі кризи можна спрогнозувати;
 • Кризи можна прискорити або уповільнити;
 • При управлінні в період кризи необхідні особливі знання і досвідчені співробітники;
 • Цілеспрямовані дії, які спрямовані на вихід з кризової ситуації, сприяють прискоренню процесу.

Всі процеси, які відбуваються на підприємстві, можна розділити на дві групи: керовані процеси і некеровані процеси.

Правильно організована робота персоналу сприяє збільшенню працездатності на всіх етапах діяльності підприємства.

Головною метою антикризового менеджменту є повна перебудова роботи підприємства під вимоги ринку. Метою антикризового менеджменту є:

 • Не допустити банкрутства компанії;
 • Застосувати шляхи санації підприємства;
 • Ліквідувати підприємства, які не є платоспроможними.

Антикризовий менеджмент є одним з елементів корпоративного менеджменту, який складається з забезпечується і функціональної частини. Забезпечує частина складається з таких елементів:

 • Нормативний;
 • Правовий;
 • Методичний;
 • Організаційний.

Функціональна частина складається з наступних елементів:

 • Фінансовий;
 • Контролюючий;
 • Економічний;
 • Відновлення платоспроможності підприємства.

Основне завдання, яке стоїть перед керівництвом підприємства, – розробка і практична реалізація поставлених завдань, які спрямовані на подолання кризи. Пошук і вибір заходів є складним процесом. Брак часу також є проблемою, тому як доводиться не обдумуючи вирішувати питання.

Посилання на основну публікацію