Менеджмент

✅Професійна етика менеджера
Загальні відомості про етику менеджера Етика менеджера - це комплекс поведінкових правил і норм, які необхідні для оптимального виконання професійних...
✅Особливості державного управління
Системність як особливість державної влади Держава як суб'єкт управління наділена важливою властивістю, наявність якої визначає саму можливість здійснення державного управління....
✅Антикризове управління в менеджменті
Загальні відомості про антикризове управління Антикризове управління - це система управління підприємством, організацією, фірмою, яка має комплексний підхід, спрямований на...
Характеристики корпоративних систем
Основні характеристики, що визначають інформаційну систему як корпоративну: Функціональність (оцінка повноти автоматизації функцій управління); Наочність (оцінка зручності інтерфейсу) Життєздатність (оцінка...
Види менеджменту
Тепер коротко поговоримо про види. Є такі види: маркетинговий менеджмент, виробничий, фінансовий, інноваційний, інвестиційний, а також менеджмент в області збуту,...
Основні цілі і завдання менеджменту
Цілі і завдання це не одне і те ж, вони мають відмінності. Мета - це кінцевий загальний результат, якого необхідно...
Менеджмент – що це таке і яка його сутність
Що вивчає дана наука і яке її зміст? Почнемо з того, що це в першу чергу вид професійної діяльності. Сутність...
Ресурси державного управління
Значення ресурсів державного управління Основу державного управління складає наявність у держави певних ресурсів, що забезпечують його існування і розвиток. Під...
Сфери державного управління
Поняття і види сфер державного управління Державне управління охоплює практично всі сфери життєдіяльності суспільства. Під сферою державного управління розуміється комплекс...
Інструменти стратегічного управління
Місце менеджменту на підприємстві Сучасні ринкові умови більшості національних економік світу вимагають від керівників та підприємців професійного підходу в організації...
Показати ще