Зовнішня будова кісток

При описі зовнішньої форми кістки звертається увага на її поверхні, facies; вони можуть бути плоскі, увігнуті або опуклі, гладкі або шорсткі. Найбільшою гладкістю відрізняються суглобові поверхні, facies articulares, які беруть участь в утворенні суглобів між кістками. Кінець однієї кістки нерідко закруглюється, утворюючи головку, caput; на інший відповідно утворюється увігнутість, суглобова ямка, fossa articularis. Головка може бути відокремлена від тіла кістки перехопленням – шийкою, collum. Якщо суглобовий кінець представляє велику, але слабо вигнуту поверхню, то він називається виростків, condylus. Відростки, розташовані в найближчому сусідстві над ним, носять назву надвиростки, epicondyli, і служать для прикріплення сухожиль м’язів і зв’язок (вони ще називаються апофизами).
У залежності від положення у кісток розрізняють наступні поверхні: внутрішню або зовнішню, медіальну або латеральну. Поверхні обмежуються більш-менш різко вираженими краями, margo. Краї в свою чергу визначаються як верхній або нижній, передній або задній, медіальний або латеральний. Вони можуть бути рівними або зазубреними, тупими або гострими, іноді мають вирізки, incisurae, різної величини.
На поверхні кісток спостерігаються відростки, підвищення, поглиблення і отвори. Відросток в загальному розумінні цього слова називають processus; піднесення – eminentia. Розлите піднесення, горбистість – tuberositas; бугор (з широкою основою) – tuber, protuberantia; горбок – tuberculum; гострий відросток у вигляді шипа – spina; гребінь – crista. Для заглиблень існують назви: ямка – fovea (fossa); ямочка – foveola; борозна – sulcus. Отвір – foramen; канал – canalis; каналець – canaliculus; щілину – fissura; порожнина – cavitas.

Посилання на основну публікацію