Ураження системи трійчастого нерва

Невралгія трійчастого нерва — симптомокомплекс, що проявляється нападами болю, який локалізується в зоні іннервації однієї або кількох гілок трійчастого нерва. Уперше описана понад 200 років назад, але питання її етіології, патогенезу й лікування повністю не вирішені.

Існує розподіл невралгії на дві форми: первинну (есенціальну, ідіопатичну, типову) і вторинну (симптоматичну). До першої відносять невралгію трійчастого нерва, що розвивається незалежно від будь-якого очевидного патологічного процесу, до другої — симптомокомплекси, що є ускладненнями первинного захворювання.

У формуванні відчуття болю беруть участь центральні структури системи трійчастого нерва і його периферійні компоненти, тому типова первинна невралгія трійчастого нерва виникає внаслідлок спільної дії центральних і периферійних факторів. В одних випадках основна роль належить периферійному компоненту (невралгія переважно периферійного генезу), в інших основу становить центральний компонент (невралгія переважно центрального генезу).

Клінічні спостереження показують, що ці дві форми мають ряд клінічних особливостей і вимагають різних методів лікування.

Посилання на основну публікацію