Скелет вільної верхньої кінцівки

Скелет вільної верхньої кінцівки. Будова плечової кістки і кісток передпліччя. Будова кісток кисті
Плечова кістка (humerus) має тіло (центральну частину) і два кінці. Верхній кінець переходить в головку (capet humeri), по краю якої проходить анатомічна шийка (collum anatomikum). За анатомічної шийкою розташовані великий (tuberculum majus) і малий горбки (tuberculum minus), від яких відходять однойменні гребені (cristae tuberculi majoris et minoris). Між горбиками йде борозна (sulcus intertubercularis).
Між головкою і тілом плечової кістки знаходиться найтонше місце кістки – хірургічна шийка (collum chirurgicum).
У нижній половині плечової кістки, що має тригранну форму, розрізняють три поверхні: медіальну, латеральну і задню. На латеральній поверхні розташована дельтовидная бугристость (tuberositas deltoidea), нижче якої проходить борозна променевого нерва (sulkus nervi radialis). Дистальний кінець плечової кістки закінчується виростків (condilus humeri), медіальна частина якого представлена ​​блоком плечової кістки (trochlea humeri), а латеральна – головкою виростка плечової кістки (capitulum humeri). Над блоком спереду є вінцева ямка (fossa coronaidea), а ззаду – ямка ліктьового відростка (fossa olekrani). Над головкою виростка розташована променева ямка (fossa radialis). Над виростками розташовані піднесення – надвиростки: медіальний і латеральний. Медіальний надмищелок (epicondylus medialis) переходить в медіальний гребінь, який утворює медіальний край плечової кістки. На його задньої поверхні проходить борозна ліктьового нерва (sulcus nervi ulnaris). Латеральний надмищелок (epicondylus lateralis) переходить в латеральний гребінь, який утворює латеральний край.
До кісток передпліччя відносяться локтевая і променева кістки.
Променева кістка (radius) має тіло і два кінці. Проксимальний кінець переходить в головку променевої кістки (caput radii), на якій є суглобова ямка (fovea artikularis). Під голівкою розташована шийка променевої кістки (collum radii), за якої розташована горбистість (tuberositas radii). Дистальний кінець має з медіальної сторони ліктьову вирізку (incisura ulnaris), а з латеральної – шилоподібний відросток (processus styloideus). Нижня поверхня дистального кінця представлена ​​увігнутою зап’ястної суглобової поверхнею.
Ліктьова кістка (ulna). На її проксимальному кінці знаходиться блоковидной вирізка (incisura trochlearis), що закінчується двома відростками: ліктьовим (olecranon) і вінцевих (processus coronoideus). На вінцевій відростку розташована променева вирізка (incisura radialis), а трохи нижче цього відростка – горбистість ліктьової кістки (tuberositas ulnae). Дистальний кінець закінчується головкою (caput ulnae), з медіальної сторони якої відходить шилоподібний відросток (processus styloideus). Головка має суглобову коло (circumferencia articularis).
Кисть (manus) складається з кісток зап’ястя (ossa carpi), пястья (ossa metacarpi) і фаланг (phalanges) пальців.
Зап’ясті (carpus) складається з восьми кісток, розташованих у два ряди. Перший ряд утворюють гороховідная (os pisiforme), тригранна (os triquetrum), півмісяцева (os lunatum) і ладьевидная кістки (os scaphoideum). Другий ряд кісток складають крючковидная (os hamatum), головчатая (os capitatum), трапецієвидна кістки (os trapezoideum) і кістка-трапеція (оs trapezium).
П’ясткових кісток п’ять. У них виділяють тіло (corpus metacarpale), підстава (basis metacarpale) і головку (caput metacarpale).
Фаланги пальців. У всіх пальців, за винятком великого, є три фаланги: проксимальная, середня і дистальна. У фаланзі розрізняють тіло, підстава та голівку.

Посилання на основну публікацію