Що вивчає фізіологія

Фізіологія – наука про об’єктивні закономірності функцій живого організму, про взаємозв’язок цих функцій, їх зміни під впливом зовнішнього середовища. Завданням нормальної фізіології глибоке вивчення механізмів життєдіяльності здорової людини з метою виявлення причин і характеру порушень цих механізмів при різних захворюваннях. Тому фізіологія є теоретичною основою медицини. 

Багато розділів фізіології виділилося в окрему науку, наприклад, фізіологія праці, фізіологія спорту, вікова фізіологія, авіа-космічна фізіологія, клінічна фізіологія тощо. Для аналізу функцій організму потрібне знання основ хімії і фізики, генетики і біології, анатомії і гістології тощо. 

 

Функцію вивчають на різних рівнях: субклітинному (наприклад, фізіологія плазматичних мембран мітохондрій) клітинному (наприклад, фізіологія нервових або секреторних клітин ) органному (наприклад, фізіологія серця або нирок) системному (наприклад, система терморегуляції або травлення). У фізіологічною системою розуміють сукупність органів, що виконують певну функцію і мають загальні механізми регуляції. Наприклад, до системи виділення відносяться нирки, легені, органи травлення, шкіра і нейрогуморальні механізми регуляції діяльності цих органів у процесі виведення з організму різних речовин. Метою діяльності кожної системи є досягнення кінцевого результату. 

 

Фізіологія відноситься до експериментальних наук. Вона користується низкою методів дослідження функцій. 

1. Спостерігаючи за тваринами, фахівець не втручається в хід життєвих процесів. Це метод спостереження, 

2. Дослідження ділять на гострі і хронічні. Гострі дослідження проводять під наркозом. Вони можуть супроводжуватися перерізання нервів, введенням різних речовин. В таких умовах можна вивчати функції здорового організму, але за допомогою цього методу отримано багато цінних даних. У хронічних дослідах (В. П. Павлов) операція і функцій спостереження не проводяться одночасно. 

Операція є лише підготовчим етапом (наприклад, введення фістули в шлунок), а власне дослідження проводять після одужання тварин. Цей метод дозволяє досліджувати функції в умовах, максимально наближених до природних. 

3. Спостереження функцій. Сучасні методи (електрофізіологічні, ультразвукова діагностика, комп’ютерна томографія та ін). Дозволяють без шкоди для здоров’я людини досліджувати різні функції. 

4. З допомогою застосування штучної моделі, яка функціонально близька до певного органу або системи (наприклад, штучна нирка, штучне серце, модель системи кровообігу), вивчають функції певних органів і систем. Це метод моделювання. 

 

Всі живі клітини здатні реагувати на подразник і під його впливом переходити із стану спокою в стан збудження. Подразники можуть бути механічними, хімічними, термічними, електричними, біологічними та ін. В процесі еволюції у нервових, м’язових, залізистих клітинах виробилася здатність реагувати на подразник збудженням. Такі клітини називають збудливими, а їх здатність відповідати на подразнення – збудливістю. 

 

Збудження – складний процес переходу зі стану відносного спокою в стан діяльності, тобто в активний стан. Збудження проявляється біохімічними, структурними, біофізичними, функціональними змінами. Частіше збудження характеризується зміною електричних потенціалів клітинних мембран. Воно має специфічні, характерні для певних клітин (скорочення, секреція, проведення нервового імпульсу), а також неспецифічні (зміни обміну речовин, виділення тепла і т. д.) ознаки. 

Періоду діяльності зазвичай настає період відпочинку. Таким чином, основними функціональними станами клітки орга * на системи чи є такі періоди: відносного спокою, діяльності та період відпочинку.

Посилання на основну публікацію