Що таке гігієна – визначення

Гігієна (від грец. Hygienos – приносить здоров’я) – це медична наука, яка вивчає, як зовнішнє середовище впливає на організм людини. Під зовнішнім фактором мається на увазі і соціальний, і робочий, і навчальний, і побутової, і природний аспекти.

В основні завдання, які вирішуються цією наукою, входить:

  • збір інформації про вплив середовища;
  • розробка норм здоров’я;
  • встановлення правил;
  • організація заходів для профілактики.

Як і будь-яка наука, гігієна базується на методиках дослідження, щоб мати доказову базу:

  • Перший з арсеналу досліджень – це епідеміологічний контроль. До нього відносяться показники захворюваності, народжуваності, смертності. Обстежується група населення, яка найбільш схильна до певного фактору.
  • Другий метод гігієни – санітарне обстеження. За допомогою спеціальних інструментів і опитування лікар вивчає певний прошарок населення (працівники якийсь фабрики або учні середнього класу з усіх шкіл конкретного міста). Після цього складається звіт і робляться висновки.
  • Третій – це гігієнічний і санітарний експерименти. Всі області науки базуються на лабораторних дослідженнях і експериментах. Дана не є винятком. Після отриманої інформації визначаються норми і правила.
  • Четвертий і не менш важливий аспект гігієни – це метод виховання і навчання. Просто отримати інформацію – цього мало.

Важливо її донести в соціум, правильно підібрати слова і формат подачі. Щоб кожна людина від найменшого до найбільшого дорослого розумів, чому і як варто дотримуватися цих норм для заощадження власного здоров’я, і ​​здоров’я нації як такої.

Посилання на основну публікацію