Розвиток мови

Формування мови є етапом становлення людської особистості. Особливі мозкові структури відповідальні за здатність людини до артикуляції. Але розвиток мови відбувається лише при спілкуванні дитини з іншою людиною, наприклад, з матір’ю.

У розвитку мови виділяють кілька етапів.

Підготовчий етап. Розвиток гуления і белькотіння починається в 2-4 місяці.
Етап виникнення сенсорної мови. Під цим поняттям мається на увазі здатність дитини звіряти і пов’язувати слово з конкретним предметом, чином. У 7-8 місяців дитина на запитання: «Де мама?», «Де киця?», – Починає очима шукати об’єкт і фіксувати на ньому погляд. Можуть збагачуватися інтонації, які мають певне забарвлення: задоволення, незадоволення, радість, страх. До року вже є словниковий запас з 10-12 слів. Дитина знає назви багатьох предметів, знає слово «не можна», виконує ряд прохань.

Етап виникнення моторної мови. Перші слова дитина вимовляє в 10-11 місяців. Перші слова побудовані з простих складів (ма-ма, па -па, дя- дя). Формується дитячий мова: собака – « ав -ав», кішка – «киць -киць» і т.д. На другому році життя словник дитини розширюється до 30-40 слів. До кінця другого року дитина починає говорити реченнями. А до трьох років у мові з’являється поняття « я». Найчастіше дівчинки опановують моторної промовою раніше хлопчиків.
Роль імпринтингу і виховання в нервово- психічному розвитку дітей
У дітей з періоду новонароджене формується механізм миттєвого контакту – імпринтингу. Цей механізм у свою чергу пов’язаний з формуванням нервово -психічного розвитку дитини.

Материнське виховання дуже швидко формує у дитини почуття захищеності, а годування грудьми створює відчуття безпеки, комфорту, теплоти. Мати є незамінною людиною для дитини: формує його уявлення про навколишній світ, про взаємовідносини між людьми. У свою чергу, спілкування з однолітками (коли дитина починає ходити) формує поняття соціальних відносин, товариства, гальмує або підсилює почуття агресивності. Велика роль у вихованні дитини відводиться і батькові. Його участь необхідно для нормального побудови відносин з однолітками і дорослими, формування самостійності і відповідальності за ту чи іншу справу, способу дій.

Посилання на основну публікацію