1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Медицина
  3. Пояс верхніх кінцівок

Пояс верхніх кінцівок

Лопатка (scapula) відноситься до плоских кісток. Лопатка має три кути: верхній (angulus superior), нижній (angulus inferior) і латеральний (angulus lateralis) – і три краю: верхній (margo superior), що має вирізку (incisura scapulae), латеральний (margo lateralis) і медіальний (margo medialis ).
Розрізняють увігнуту – передню реброву (costalis) – і задню – опуклу – поверхні (posterior). Реброва поверхню утворює подлопаточную ямку. Задня поверхня має ость лопатки (spina scapulae), яка ділить її на надостную і подостную ямки. У цих ямках знаходяться однойменні м’язи. Ость лопатки закінчується акроміоном (acromion), на верхівці якого є суглобова поверхня.
Латеральний кут лопатки утворює суглобову западину (cavitas glenoidalis), в яку входить головка плечової кістки. Суглобова поверхню, звужуючись, утворює над- і подсуставного горбки. За суглобової западиною розташована шийка лопатки (collum scapulae). Від верхнього краю лопатки догори і наперед відходить ростральний відросток (processus coracoideus).
Ключиця (clavicula) має S-подібну форму. Ключиця складається з тіла (corpus claviculae), грудного (extremitas sternalis) і акромиального (extremitas acromialis) кінців. На грудному кінці розташована грудинная суглобова поверхня. Акроміальний кінець ключиці з’єднаний з акроміоном лопатки. Верхня поверхня ключиці гладка, а на нижній маються конусоподібний горбок (tuberculum conoideum) і трапецієвидна лінія (linea trapezoidea).

ПОДІЛИТИСЯ: