Пептична виразка анастомозу

Пептична виразка анастомозу — рецидивна виразка дванадцятипалої кишки після селективної проксимальної ваготомії — захворювання, що проявляється виникненням виразки в області анастомозу після резекції шлунка або ваготомії в поєднанні з дренуючої шлунок операцією, або рецидивом виразки дванадцятипалої кишки після перенесеної селективної проксимальної ваготомії, причинами якої є недоліки як самого методу хиургического лікування виразкової хвороби, так і технічні погрішності у виконанні операції. Частота виникнення пептичної виразки після резекції шлунка становить 0,5—2 %(С. С. Юдін, 1954; Н.С. Утешев, 1968; B. C. Маят, 1968; В. П. Співак, 1979), а після різних видів ваготомий — 5-15 % (А. А. Грінберг, 1978; А. А. Шалімов, В. Ф. Саєнко, 1982). Найменша частота пептичних виразок (0-1%) відзначена після операцій, що поєднують ваготомії з економною резекцією шлунка.

Етіологія, патогенез пептичної виразки анастомозу

Головною причиною виникнення пептичної і рецидивної виразки є збережена кислото – і пепсинообразующая функції шлунка. Вони можуть бути наслідком економної резекції шлунка, неправильно виконаної резекції шлунка на виключення виразки, підвищеного тонусу блукаючого нерва, неповної ваготомії, а також особливостей резекції шлунка за Бальфуру, Ру і гастроэнтеростомии без ваготомії.

Зазвичай пептичні і рецидивні виразки з’являються протягом перших трьох років після перенесеної операції, проте відзначено їх поява і в більш віддалений період — через 5-10 років, що більш характерно для органозберігаючих операцій із застосуванням ваготомії.

Клініка пептичної виразки анастомозу

Основним симптомом і рецидивної виразок є біль, яка у переважній більшості випадків має такий же характер, як і при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки. При пептичній виразці тонкої кишки після резекції шлунка за Більрот-Н, гастроэнтеростомии зазначено переміщення болю в ліве підребер’я або в область пупка. Після ізольованої селективної проксимальної ваготомії або ваготомії, що поєднується з пилоропластикой або резекцією шлунка за Більрот-I, біль локалізується в правому підребер’ї або праворуч від пупка. Спочатку біль може бути пов’язана з прийомом їжі і посилюється після прийому грубої і гострої їжі. Як правило, відзначається посилення болю у нічний час, біль на худий шлунок. По мірі хронізації виразкового процесу біль стає постійним, пацієнт відзначає її більшу інтенсивність, ніж до перенесеної операції. Пептичні виразки характеризуються болем, що іррадіює в область грудини, серця, ліве плече, поясницю, що залежить, як правило, від виду перенесеної операції і локалізації виразки. У хворих з пептичною або рецидивною виразкою можуть спостерігатися печія, нудота, блювання.

Діагностика пептичної виразки анастомозу

Діагностика пептичних і рецидивних виразок базується на результатах ендоскопічного, рентгенологічного досліджень і вивчення секреторної функції шлунка. Ендоскопічне дослідження відіграє головну роль у діагностиці пептичних і рецидивних виразок. При його проведенні звертають увагу на стан слизової оболонки стравоходу і шлунка, відзначають візуальне відповідність виявлених анатомічних змін характеру перенесеної операції, ретельно оглядають область анастомозу та за технічної можливості дванадцятипалу або худу кишку за лінією анастомозу. Рентгенологічна діагностика пептичної або рецидивної виразки часто буває важко, особливо при плоских, неглибоких виразках, виражених сращениях і деформації анастомозу. Прямим рентгенологічним ознакою виразки є «ніша», непрямими — запальні зміни слизової оболонки кукси шлунка і кишки в області анастомозу при пептичній виразці або цибулини дванадцятипалої кишки при рецидивної виразки після селективної проксимальної ваготомії. Однак рентгенологічний метод дозволяє оцінити моторно-евакуаторну функцію шлунка, прохідність анастомозу, наявність рефлюксів та інших патологічних станів.

Важливе значення в діагностиці пептичних і рецидивних виразок має вивчення шлункової секреції. Зазвичай оцінюють рівень базальної секреції і максимальний гістамінний або пентагастриновый тест, низький рівень яких дозволяє припустити відсутність виразки. Для отримання об’єктивних даних, що характеризують секреторну активність слизової оболонки шлунка, доцільно при шлунковому зондуванні проводити рентгенологічний контроль встановлення зонда в шлунку і по можливості проводити активну аспірацію шлункового вмісту. Протягом пептичної виразки анастомозу та рецидивної виразки дванадцятипалої кишки після селективної проксимальної ваготомії характеризується схильністю до різних ускладнень у вигляді кровотеч, перфорації, пенетрації в сусідні органи, освітою шлунково-тонко-товстокишкової нориці.

Ускладнення пептичної виразки анастомозу

Пептична виразка анастомозу та рецидивна виразка дванадцятипалої кишки після селективної проксимальної ваготомії в 70-75 % випадків супроводжуються пенетрацією в сусідні органи, що багато в чому пояснює інтенсивність і тривалість больового синдрому, а також ускладнює виконання операції. При пенетрації виразки в розташовані поряд органи, якщо необхідно її відділення, проводять відключення виразки шляхом відсікання по краю виразкового кратера з залишенням дна виразки на брижі, кишки, підшлункової залози, печінки або черевній стінці. Найбільш важким ускладненням пептичної виразки шлунково-тонко – товстокишковий свищ, що виникає внаслідок пенетрації і прориву виразки в поперечну ободову кишку. При утворенні свища різко змінюється клінічна картина захворювання. Зникає або значно зменшується больовий синдром, з’являється профузний пронос неперетравленою їжею до 7-15 разів на добу, швидко настає виснаження хворого. При широких свищах може бути каловий запах з рота.

Діагностика шлунково-тонко-товстокишковий свищів грунтується на клінічних проявах захворювання і цілеспрямованому рентгенологічному дослідженні. При дослідженні шлунка з дачею барієвої суспензії характерні рентгенологічні симптоми потрапляння контрастної речовини зі шлунка в товсту кишку. Більш ефективно ретроградне заповнення товстої кишки барієвої суспензією або повітрям, так як попадання барієвої суспензії в шлунок або збільшення газового міхура шлунка, відрижка повітрям з каловим запахом свідчать про наявність свища.

Менше значення для діагностики свищів має гастроскопія, так як постійна наявність у шлунку вмісту утруднює постановку правильного діагнозу.

Методом лікування шлунково-тонко-товстокишковий нориць є хірургічний. Операцію проводять після попередньої інтенсивної підготовки.

Посилання на основну публікацію