Невропатія трійчастого нерва та його гілок

Розрізняють невропатію і невралгію чутливих нервів. Під невралгією розуміють появу болю в зоні іннервації чутливого нерва за відсутності об’єктивних ознак ураження нерва, тобто явищ випадання або подразнення. При невропатії відзначають об’єктивні клінічні симптоми (рухові, чутливі та вегетативні розлади), зумовлені патоморфологічними змінами незапального характеру в нерві (порушення в структурі мієліну, осьового циліндра, наявність вогнищ геморагій).

Істинний неврит — явище рідкісне і означає «запалення нерва». При запаленні мають бути всі п’ять ознак запалення, а за відсутності сполучної тканини в нерві цих ознак немає. Істиний неврит може розвинутися в оболонці нерва, але клінічні ознаки порушень власне нерва і його оболонок практично однакові. В основі більшості невритів лежать механічні, ішемічні, токсичні й обмінні порушення або їх поєднання. Здебільшого в розвитку інфекційного і постінфекційного невриту основну роль відіграють не запальні явища, а явища нейроалергії. Тому термін «неврит» замінюють на термін «невропатія».

Етіологія, патогенез. Етіологічними факторами невропатії трійчастого нерва і його гілок є інфекції, інтоксикації, різні місцеві запальні процеси, травматичні ураження нерва й ін.

Клінічна картина. Невропатія трійчастого нерва проявляється болем, парестезіями й порушенням чутливості в зонах інервації уражених гілок трійчастого нерва, а в разі невриту нижньощелепного нерва також і руховими порушеннями.

Утім, больові пароксизми можуть бути й при невритах системи трійчастого нерва. Крім невропатії основних трьох гілок трійчастого нерва, зустрічаються неврити більш дрібних гілок.

Посилання на основну публікацію