Невідкладні стани в неврології

За невідкладним станом розуміють патологічний процес, що вимагає екстреної (в межах хвилин або годин) допомоги для запобігання смерті або значного збитку здоров’ю людини. Найбільш часто термінової неврологічної допомоги вимагають стани, що супроводжуються порушенням свідомості.
Для швидкого і правильного надання допомоги необхідно дотримуватися такої схеми дій.
– Припинити вплив потенційно небезпечних зовнішніх факторів (полум’я, газ, електричний струм, вода, вуличний рух та ін.).
– Надати хворому горизонтальне положення (закидання голови при пошкодженні шийного відділу хребта протипоказане).
– Надати невідкладну допомогу.
При невідкладних станах збір анамнезу та обстеження хворого повинні проводитися одночасно з лікувальними заходами. Необхідно враховувати інформацію, отриману від родичів і супроводжуючих осіб; відомості з медичних документів (у тому числі рецептурних бланків) та фармакологічні групи препаратів (наприклад, протисудомних), знайдених у хворого.

Посилання на основну публікацію