Ехокардіографія

В основі ехокардіографічного методу лежить обробка УЗ-хвиль, відбитих від серця. У певному діапазоні (приблизно від 1,5 до 4 МГц) ультразвук виявляється здатним проникати в тіло людини і, відбиваючись від різних структур серця, приносити корисну інформацію про їх будову і функції. Оскільки швидкість поширення ультразвуку є постійною величиною, вимірювання часу від посилки імпульсу до його повернення до датчика дозволяє оцінити відстань до зустрінутою перепони. Це відстань відображається міткою на екрані приладу.
Описаний принцип ультразвукової локації є основою ЕхоКГ. Однак можливість локації на базі цього принципу може бути реалізована різними способами, зокрема, у вигляді одновимірної, двомірної або тривимірної ЕхоКГ.

Посилання на основну публікацію