Елементи виховання

Виховання – це цілеспрямоване керівництво розвитком дитини, підготовкою його до життя і праці в суспільстві. Діяльність дорослих спрямована на комплексне гармонійний фізичний, розумовий, моральний і естетичний розвиток дитини. При вихованні дітей до 3 років пріоритетні засоби для фізичного розвитку, а при вихованні дітей старшого віку – кошти для розумового (нервово-психічного) розвитку.

Фізичне виховання – цілісна система заходів, спрямована на своєчасне формування у дітей правильних рухових навичок і умінь, зміцнення здоров’я, повноцінне і своєчасне фізичний розвиток дітей. Для розвитку фізичних навичок і умінь використовують методи, що включають Гімнастику, масаж, загартовування.

Розумове виховання – формування у дітей правильних уявлень про явища природи і життя, розвиток розумових здібностей (увага, уява, мислення, мова, Пам’ять). Розумове виховання передбачає також вироблення вміння самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. У розвитку розумової діяльності важливу роль відіграють постійний контакт дитини з дорослими, а також з іншими дітьми. Дитина повинна чути звернену до нього мову, інакше важко очікувати великих успіхів в оволодінні рідною мовою. При Необхідності для розвитку мови з дитиною повинен займатися логопед.
Моральне виховання охоплює область відносин індивіда до суспільства. Моральність (мораль) – сукупність принципів і норм поведінки, характерних для людей даного суспільства.
Естетичне виховання – виховання естетичних почуттів, естетичного ставлення до дійсності, любові до всього прекрасного в природі, життя, мистецтві. Засобами естетичного виховання служать художня література, малювання, співи, музика.

Щодо дітей раннього віку засоби фізичного, розумового, морального і естетичного виховання як би злиті. Однак у міру росту дитини засоби виховання починають ‘диференціюватися.
При виборі засобів виховання виходять з віку дітей. Під час чергувань у стаціонарі (будинку дитини, дитячому садку) медичні сестри, фельдшери, вихователі, штатні педагоги, студенти медичного інституту істотну увагу приділяють виховним бесідам з дітьми, організації різного роду занять та ігор.
Для дітей дошкільного віку гра є своєрідною формою суспільного життя. Життєвий досвід дитини, особливо раннього віку, ще невеликий, і тому в іграх діти відображають те, що вони вміють і чому їх навчили дорослі. Елементи гри потрібні і для розвитку гігієнічних навичок. Їх потрібно використовувати під час годування, туалету, перед сном. Гра повинна бути також основою пізнавальної діяльності. «Духовне життя дитини повноцінна лише тоді, коли він живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього він – засушений квітка»(В. О. Сухомлинський).

Виховання – складний, багатосторонній процес. При проведенні колективного та індивідуального виховної роботи з дітьми слід враховувати кілька основоположних педагогічних концепцій: при викладі матеріалу просте має передувати складного, легке – важкого, конкретні відомості про предмети і події повинні випереджати їх абстрактну символіку.

Раціональний розподіл елементів виховання за часом спрямоване на попередження зривів нервової системи дитини. Потрібно прагнути строго дотримуватися режиму дня, викликати у дітей позитивні емоції, стимулювати у них бажання допомагати старшим і своїм товаришам, виконувати кожне завдання до його логічного завершення, розвивати самостійність.

Посилання на основну публікацію