Будова черепа. Клиновидна кістка. Потилична кістка

Череп (cranium) є сукупністю щільно з’єднаних кісток і утворює порожнину, в якій розташовані життєво важливі органи: головний мозок, органи чуття і початкові відділи дихальної та травної систем. У черепі розрізняють мозковий (cranium cerebrale) і лицьовий (cranium viscerale) відділи черепа.
Мозковий відділ черепа утворюють потилична, клиноподібна, тім’яна, решітчаста, лобова і скронева кістки.
Клиновидна кістка (os sphenoidale) розташовується в центрі основи черепа і має тіло, від якого відходять відростки: великі і малі крила, крилоподібні відростки.
Тіло клиноподібної кістки має шість поверхонь: передню, нижню, верхню, задню і дві бічні. Верхня має поглиблення – турецьке сідло (sella turcica), в центрі якого розташована гипофизарная ямка (fossa hypophysialis). Кпереди від поглиблення розташована спинка сідла, латеральні частини якої утворюють задні нахилені відростки (processus clinoidei posteriores). У підстави спинки проходить сонна борозна (sulcus caroticus). Передня поверхня тіла витягнута в клиновидний гребінь (crista sphenoidalis), що триває в однойменний кіль. З боків гребеня розташовані клиновидні раковини, які обмежують отвір клиноподібної пазухи, провідне в однойменну пазуху.
Велике крило клиноподібної кістки (ala major) має в основі три отвори: кругле (foramen rotundum), овальне (foramen ovale) і остисте (foramen spinosum). Велике крило має чотири поверхні: скроневу (temporalis), верхнечелюстную (maxillaries), глазничную (orbitalis) і мозкову (cerebralis), на якій розташовані артеріальні борозни і пальцевидні вдавлення.
Мале крило (ala minor) має на медіальній стороні передній нахилений відросток (processus clinoideus anterior). Між малим і великим крилом є простір, зване верхньої очноямкової щілиною (fissura orbitalis superior).
Крилоподібний відросток (processus pterigoideus) клиноподібної кістки має зрощені спереду латеральну і медіальну пластинки. Ззаду пластинки розходяться і утворюють крилоподібну ямку (fossa pterigoidea). У підставі відростка проходить однойменний канал.
Потилична кістка (os occipitale) має базилярну частина, латеральні частини і луску. З’єднуючись, ці відділи утворюють великий потиличний отвір (foramen magnum).
Базилярна частина (pars basilaris) потиличної кістки має майданчик – скат (clivus). За латерального краю цій частині проходить борозна нижнього кам’янистого синуса (sulcus sinus petrosi inferioris), на нижній поверхні є глотковий горбок (tuberculum pharyngeum).
Латеральна частина (pars lateralis) потиличної кістки має на нижній поверхні потиличний мищелок (condylus occipitalis). Над виростками проходить підязиковий канал (canalis hypoglossalis), ззаду виростка знаходиться однойменна ямка, на дні якої – мищелковий канал (canalis condylaris). Латерально від виростка є яремна вирізка, обмежена ззаду яремних відростком (processus jugularis), поряд з яким проходить борозна сигмовидної синуса.
Потилична луска (squama occipitalis) потиличної кістки має в центрі зовнішньої поверхні зовнішній потиличний виступ (protuberantia occipitalis externa), від якого вниз спускається однойменний гребінь. Від потиличного бугра вправо і вліво йде верхня вийная лінія (linea nuchae superior), паралельно якій йде нижня вийная лінія (linea nuchae inferior). Можна виділити найвищу шийну лінію (linea nuchae suprema). На мозкової поверхні є хрестоподібна піднесення (eminentia cruciformis), центр якого називається внутрішнім потиличних виступом, від якого вправо і вліво йде борозна поперечного синуса (sulcus sinus transverse). Догори від виступу йде борозна верхнього сагітального синуса (sulcus sinus sagittalis superioris).

Посилання на основну публікацію