Ахалазія кардії

Ахалазія кардії — відсутність скоординованого розслаблення нижнього стравохідного сфінктера у відповідь на ковтання на тлі неефективної перистальтики всього стравоходу. Захворювання розвивається у 3-5 % хворих, що страждають патологією стравоходу, переважно у віці 25–50 років.

Етіологія і патогенез ахалазії кардії

Етіологія і патогенез до теперішнього часу не з’ясовано, хоча, за даними Б. В. Петровського (1962), у 40-70 % хворих виникнення захворювання пов’язують з емоційно-психічною травмою. Макроскопічно ахалазія кардії проявляється звуженням ділянки стравоходу довжиною 2-8 см вгору від шлунка. Вираженість звуження і зміна стінки стравоходу вище місця звуження дозволяють виділити стадії захворювання.

Класифікація ахалазії кардії

Найбільшого поширення отримала класифікація Б. В. Петровського (1957), в основу якої покладені клініко-рентгенологічні ознаки. Розрізняють 4 стадії захворювання: I — функціональний спазм без розширення стравоходу; II — стійкий спазм з помірним розширенням стравоходу; III — рубцеве зміна м’язового шару стравоходу з вираженим його розширенням; IV — кардіо – стеноз з розширенням стравоходу і його S-образним викривленням.

Клініка ахалазії кардії

Найбільш раннім і частим симптомом ахалазії кардії є дисфагія, яка спочатку носить минущий характер, а потім стає постійною. У багатьох хворих дисфагія виникає без видимих причин, зазвичай під час швидкої, квапливої їжі. При цьому їжа, переважно густа, при ковтанні затримується на рівні нижньої частини стравоходу. На початкових етапах захворювання більшість хворих легше ковтають теплу або гарячу їжу, пристосовуються, запиваючи густу їжу водою або іншою рідиною. По мірі прогресування захворювання хворі знаходять положення, використовують різні прийоми, що полегшують проходження їжі в шлунок. У значного числа пацієнтів утруднене ковтання їжі супроводжується регургітацією вмісту стравоходу. Особливо виражений цей симптом у III і IV стадіях захворювання. Наявність регургітації, особливо в період сну, загрожує потраплянням вмісту стравоходу в дихальні шляхи з розвитком аспіраційної пневмонії, бронхоектатичній хворобі і абсцесів легені.

Діагностика ахалазії кардії

Діагностика ахалазії кардії ґрунтується на даних анамнезу, клініки і рентгенологічного дослідження. Встановлення діагнозу допомагають эзофагомано – метрія або проби на чутливість до парасимпатомиметикам. При рентгенологічному дослідженні в I стадії захворювання виявляють короткочасну затримку контрастної речовини в області кардії, яка періодично відкривається і барієва суспензія «провалюється» в шлунок. При цьому визначаються некоординована моторика нижньої третини стравоходу і незначне розширення вищерозташованих відділів. По мірі прогресування захворювання, переходу його в II стадію збільшується період затримки контрастної речовини на рівні кардії і до 3-4 см розширюється грудна частина стравоходу. В нижній частині стравоходу спостерігаються некоординованість м’язові скорочення. У III стадії захворювання стравохід на всьому протязі рівномірно розширено до 5-6 см, визначається великий рівень рідини в ньому. Перистальтика стравоходу не визначається. Область кардії різко звужена. Контури звуження рівні, без дефектів наповнення. Рентгенологічно описують звужену кард як симптом м’язового хвоста. У запущених випадках в IV стадії захворювання стравохід різко розширений, S-образно деформований. Нерідко грудний відділ лежить на діафрагмі. В стравоході, діаметр якого може досягати 8-12 см, визначається рівень рідини. Перистальтика стравоходу відсутня.

Значні діагностичні труднощі виникають у тих випадках, коли ахалазія є симптомом раку кардії. У цьому разі з метою диференціальної діагностики і забору матеріалу для біопсії показана езофагогастроскопія.

Посилання на основну публікацію