Анатомія людини

Анатомія (від грец. Anatome ~ розтин) людини – наука про будову, форму походження і розвиток організму в цілому та його складових (частин і систем) та їх функції.

Завдання анатомії як науки полягає у системному підході до опису форми, будови, стану і топографії частин і органів тіла з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей людини. Анатомія допомагає пізнати основні етапи розвитку людини в процесі еволюції, формування організму в умовах навколишнього середовища, особливості будови окремих органів і систем у різні вікові періоди. Для цього вона використовує дані ембріології, порівняльної та вікової анатомії, антропології, відомості про вплив навколишнього середовища і соціальних факторів, праці і спорту на будову організму.

Разом анатомія людини є базою для інших морфологічних дисциплін. Ряд з них – гістологія, ембріологія, фізіологія – виникли з анатомії і вважалися деякий час частиною науки. Пізніше, в зв’язку з розширенням наукових досліджень і накопиченням знань вони відокремилися від неї.

Організм людини складається з органів, які об’єднуються в взаємопов’язані системи і знаходяться під безпосереднім впливом центральної нервової системи »тому анатомія вивчає організм як єдине ціле.

Анатомія людини – один з важливих розділів біологічної науки – морфології, вона також тісно пов’язана з цілою низкою інших морфологічних дисциплін, зокрема з цитологией – наукою, яка вивчає тонка будова клітин, гистологией – наукою про загальні закономірності мікроскопічної та ультрамикроскопические будови та розвитку тканин організму; эмбриологией-наукою про внутрішньоутробний розвиток людського організму антропологією і наукою, яка вивчає походження і еволюцію людини, формування людських рас і нормальні варіанти будови та функції організму людини, а також з порівняльною анатомією, що вивчає анатомічні ознаки тварин від простих до складних, включаючи приматів.

Порівняльна анатомія допомагає зрозуміти загальну історію походження людського організму в процесі еволюційного розвитку і філогенезі (від грец. Phylon – рід, genesis – розвиток) і становлення людини – в антропогенезі (від грец. Antropos – людина). Одночасно вона вивчає процес індивідуального розвитку особистості протягом життя – в онтогенезі (від грец. Ontos ff особа). Цей процес поділяється на два періоди: пренатальний (внутрішньоутробний) та постнатальний (внеутробный) після народження.

Анатомія тісно пов’язана з фізіологією – наукою про життєдіяльності організму, вони разом складають основу теоретичної та практичної медицини. За словами відомого київського анатома А. П. Вальтера “Анатомія в союзі з фізіологією – цариця медицини *. Анатомія і фізіологія вивчають структуру живого організму, але з різних позицій: анатомія – з точки зору форми і організації живого, а фізіологія – з точки зору функції. Знання будови і функцій організму людини необхідно лікаря для розуміння змін, викликаних тими чи іншими захворюваннями. Про значення анатомії в медичній освіті відомий анатом минулого століття Е. О. Мухін говорив: “Лікар – не анатом-не тільки не корисна, а шкідлива”. У зв’язку з великим обсягом фактичного матеріалу і труднощі його засвоєння будова організму людини спочатку вивчають за системним принципом, тому цей розділ анатомії і називається системною анатомією.

Системна анатомія включає: вчення про кістках (остеології) та їх сполуки (артрологія), про м’язах (міології), нутрощі (спланхнология), серцево-судинну систему (ангіологія), нервову систему (неврологію), органи внутрішньої секреції (ендокринології) і органи почуттів (естезиологию).

Крім системної анатомії, розрізняють:

– Топографічну анатомію (topos – місце, grapho – пишу), що вивчає форму та будову органів в різних ділянках тіла і просторове співвідношення органів до кровоносних судин і нервів і має велике значення для клініки, особливо для хірургії – Вікової анатомії, що вивчає анатомічні особливості у віковому аспекті;

– Пластичну анатомію – науку про статиці і динаміці зовнішніх форм тіла людини (вивчається у мистецьких навчальних закладах при підготовці скульпторів і художників);

– порівняльну анатомію, яка досліджує будову тіла тварин на різних етапах еволюції, який допомагає вивчити історію розвитку організму людини;

– патологічну анатомію (patos – страждання), яка розглядає вражені тією чи іншою хворобою тканини і органи (вивчається на старших курсах навчальних медичних закладів, після вивчення нормальної анатомії).

В залежності від методів дослідження розрізняють макроскопическую, і мікроскопічну і мікроскопічну анатомію, рентгеноанатомии і динамічну анатомію, яка вивчає зміни, що відбуваються під впливом занять фізичними вправами.

більше 5 см;

6 )кут нахилу тазу наближається до 60°;

7) прямий розмір голівки (за паружному визначення тазомером) – не більше 10-11 см;

8) «вастен негативний» або «врівень»;

9) «цангемейстер позитивний» на користь зовнішньої кон’югати.

До цього необхідно додати ретельно проаналізовані дані про величину плода, ступеня конфігурації і характер вставляння голівки; силі, тривалості, регулярності і продуктивності родових переймів; стан навколоплідного міхура; стан внутрішньоутробного плода (часто вислуховують серцебиття його або, що краще,- з допомогою фоноэлектрокардиографии); загальний стан породіллі, ступеня її втоми.

Посилання на основну публікацію