Лобова кістка. Тім’яна кістка

Лобова кістка (os frontale) складається з носової і очноямкової частин і лобової луски, що займає більшу частину склепіння черепа.
Носова частина (pars nasalis) лобової кістки з боків і спереду обмежує ґратчасту вирізку. Серединна лінія переднього відділу цій частині закінчується носової остю (spina nasalis), праворуч і ліворуч від якої розташована апертура лобової пазухи (apertura sinus frontalis), яка веде в праву і ліву лобові пазухи.
Права частина очноямкової частини (pars orbitalis) лобової кістки відділена від лівої гратчастої вирізкою (incisura ethmoidalis). На мозкової її поверхні є пальцевидні вдавлення.
Глазничная поверхню утворює верхню стінку очниць, біля її медіального кута розташована блокова ямка (fossa trochlearis), а в латеральному куті – ямка слізної залози (fossa glandulae lacrimalis). Поруч з блокової ямкою розташована однойменна ость.
Лобова луска (squama frontalis) лобової кістки має внутрішню (interna), зовнішню (externa) і скроневі поверхні (temporales).
У медіальній частині надглазничного краю (margo supraorbitalis) лобової кістки є лобова вирізка (incisura frontalis). Латеральна частина надглазничного краю закінчується виличні відростком (processus zygomaticus), від якого відходить скронева лінія (linea temporalis). Над надочноямковим краєм розташована надбрівна дуга (arcus superciliaris), яка переходить в плоску площадку (glabella). На внутрішній поверхні йде борозна верхнього сагітального синуса (sulcus sinus sagittalis superioris), попереду перехідна в лобовий гребінь (crista frontalis), в основі якого розташоване сліпе отвір (foramen caecum).
Тім’яна кістка (os parietale) має чотири краю: потиличний, лобовий, сагиттальний і лускатий. Цим краях відповідають чотири кути: лобовий (angulus frontalis), потиличний (angulus occipitalis), клиновидний (angulus sphenoidalis) і соскоподібного (angulus mastoideus).
Тім’яна кістка утворює верхні бокові склепіння черепа. У центрі опуклою зовнішньої поверхні розташований тім’яної бугор (tuber parietale), нижче якого йдуть верхня і нижня скроневі лінії (lineae temporales superior et inferior). На внутрішній увігнутій поверхні вздовж верхнього краю тім’яної кістки йде борозна верхнього сагітального синуса (sulcus sinus sagittalis superioris), уздовж якої йдуть ямочки грануляцій (foveolae granulares). На всій внутрішній поверхні є артеріальні борозни (sulci arteriosi), а в області соскоподібного кута проходить борозна сигмоподібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei).

Посилання на основну публікацію