Віднімання

Завдання. Пішохід за 2:00 пройшов 9 км. Скільки він пройшов за першу годину, якщо його шлях за другу годину дорівнює 4 км?

У цьому завданні число 9 є сумою двох чисел, одне з яких одно 4, а інше невідомо.
Дія, за допомогою якого за сумою і одному з доданків знаходять інше доданок, називають відніманням.

Так як 5 + 4 = 9, то шукане доданок дорівнює 5. Значить, за першу годину пішохід пройшов 5 км. Пишуть: 9-4 = 5.

Число, з якого віднімають, називаютуменьшаемим, а число, яке віднімають, – від’ємником. Результат віднімання називають різницею.

При відніманні 9-4 = 5 число 9 – зменшуване, 4 – від’ємник, 5 – різниця.
При діях з натуральними числами зменшуване не може бути менше від’ємника.
Різниця двох чисел показує, на скільки перше число більше другого, іншими словами, на скільки друге число менше першого.

Посилання на основну публікацію