Системи найменування чисел

 Людство розробило 2 сучасні системи найменування чисел — американська (коротка) та європейська (англійська, довга) система найменування чисел.

 

Американська (коротка) система найменування чисел.

 

В американській, або короткої системі найменування чисел, побудова назви кожного великого числа починається з латинської порядкового числівника в кінець якого приставляється суфікс «-ілліон». Винятком є лише «мільйон», що є назвою числа тисяча (лат. mille) і збільшувального суфікса «-ілліон». Таким чином отримують назви чисел — мільярд, трильйон, квадрильйон, квинтиллион, секстиллион і так далі.

Коротку систему найменування чисел застосовують у США, Канаді, Великобританії, Греції та Туреччини. Число нулів у числі, яке записано по американській системі найменування чисел, можна легко обчислити за допомогою формули 3·x+3 (де x — латинське числівник).

Деякі країни (і Україна) «більйон» замінюють словом «мільярд».

 

Європейська (англійська, довга) система найменування чисел.

 

Найпоширенішою системою найменування чисел є європейська (англійська) або довга система. Побудова назви числа в цій системі починається з додавання суфікса «-іліон» до латинського числительному. Назва числа 1 000 разів більшого попереднього формується з того ж латинського числівника, але в цьому випадку береться суфікс «-іліард». Тобто після трильйона в довгій системі найменування чисел слід триллард, а ось після нього квадрильйон, далі квадриллард і так далі.

Кількість нулів у числі, яке записано в довгій системі і закінчується суфіксом «-ілліон», обчислюється за допомогою формули 6·x (де x — латинське числівник) і за формулою 6·x+3 для чисел, які закінчуються на «-ллард».

Посилання на основну публікацію