Що таке математика

Математика виникла дуже давно. Людина збирав фрукти, викопував плоди, ловив рибу і запасати все це на зиму. Щоб зрозуміти, скільки запасене їжі людина винайшла рахунок. Так почала зароджуватися математика.

Потім чоловік став займатися землеробством. Треба було вимірювати ділянки землі, будувати житла, вимірювати час.

Тобто людині стало необхідно використовувати кількісний показник реального світу. Визначити скільки зібрали врожаю, які розміри ділянки під забудову або як великий ділянку неба, на якому певна кількість яскравих зірок.

Крім того, людина стала визначати форми: сонце кругле, короб квадратний, озеро овальне, і як ці предмети розташовуються в просторі. Тобто людина стала цікавитися просторовими формами реального світу.

Таким чином, поняття математика можна визначити як науку про кількісні співвідношення і просторові форми реального світу.

В даний час немає жодної професії, де б можна було б обійтися без математики. Відомий німецький математик Карл Фрідріх Гаус, якого назвали «королем математики» якось сказав:

«Математика – цариця наук, арифметика – цариця математики».

Слово «арифметика» походить від грецького слова «аріфмос» – «число».

Таким чином, арифметика це розділ математики, що вивчає числа і дії над ними.

У початковій школі, перш за все, вивчають арифметику.

Як же розвивалася ця наука, давайте, досліджуємо це питання.

Період зародження математики

Основним періодом накопичення математичних знань вважається час до V століття до нашої ери.

Фалес

Першим, хто став доводити математичні положення – давньогрецький мислитель Фалес, що жив в VII столітті до нашої ери імовірно 625 – 545 року. Цей філософ подорожував країнами Сходу. Перекази свідчать, що він навчався у єгипетських жерців і вавилонських халдеїв.

Фалес приніс з Єгипту до Греції перші поняття елементарної геометрії: що таке діаметр, ніж визначається трикутник і так далі. Він передбачив сонячне затемнення, проектував інженерні споруди.

У цей період поступово складається арифметика, розвивається астрономія, геометрія. Зароджується алгебра і тригонометрія.

Період елементарної математики

Це період починається з VI до нашої ери. Тепер математика виникає як наука з теоріями і доказами. З’являється теорія чисел, вчення про величинах, про їх вимірі.

ЕвклідНаіболее відомим математиком цього часу є Евклід. Він жив в III столітті до нашої ери. Ця людина є автором першого з дійшли до нас теоретичного трактату з математики.

У працях Евкліда дані основи, так званої геометрії Евкліда – це аксіоми, що впираються на основні поняття, такі як точка, пряма, площина і їхнє ставлення.

У період елементарної математики зароджується теорія чисел, а також вчення про величинах і їх вимірі. Вперше з’являються негативні і ірраціональні числа.

В кінці цього періоду спостерігається створення алгебри, як літерного обчислення. Сама наука «алгебра» з’являється у арабів, як наука про рішення рівнянь. Слово «алгебра» в перекладі з арабської означає «відновлення», тобто перенесення від’ємних значень в іншу частину рівняння.

Період математики змінних величин

Рене ДекартОсновоположніком цього періоду вважається Рене Декарт, що жив в XVII столітті нашої ери. У своїх працях Декарт вперше вводить поняття змінної величини.

Завдяки цьому вчені переходять від вивчення постійних величин до вивчення залежностей між змінними величинами і до математичного опису руху.

Найбільш яскраво цей період охарактеризував Фрідріх Енгельс, в своїх працях він писав:

«Поворотним пунктом в математиці була Декартова змінна величина. Завдяки цьому в математику увійшли рух і тим самим діалектика, і завдяки цьому ж стало негайно необхідним диференціальне й інтегральне числення, яке негайно і виникає, і, яке було в загальному і цілому завершено, а не винайдено Ньютоном і Лейбніцем ».

Період сучасної математики

Микола Іванович Лобачевський У 20 роках XIX століття Микола Іванович Лобачевський стає основоположником, так званої неевклідової геометрії.

З цього моменту починається розвиток найважливіших розділів сучасної математики. Такі як теорія ймовірності, теорія множин, математична статистика і так далі.

Всі ці відкриття і дослідження знаходять широке застосування в самих різних областях науки.

І в даний час наука математика бурхливо розвивається, розширяться предмет математики, включаючи нові форми і співвідношення, доводяться нові теореми, поглиблюються основні поняття.

Посилання на основну публікацію