Раціональні рівняння

Раціональні рівняння – це рівняння, в яких обидві складові сторони представляють собою раціональні вирази виду: s(x) = 0, або більш широко: s(x) = b(x), де s(x), b(x) – раціональні вирази.

Раціональні рівняння – це рівняння, в яких обидві складові сторони представляють собою раціональні вирази виду:

s(x) = 0,

або більш широко:

s(x) = b(x),

де s(x), b(x) – раціональні вирази.

 

Раціональне вираз, по суті є алгебраїчним виразом, що складається з раціональних чисел і змінної величини, з’єднаних за допомогою дій додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня з натуральним показником, тобто це цілі і дробові вирази без радикалів.

 

Наприклад: 8x; (а – n)2; с/5.

 

Раціональне рівняння при його вирішенні не можна звести тільки до лінійного, але і до квадратного вигляду рівнянь.

Посилання на основну публікацію