Раціональні нерівності

 Раціональні нерівності – це нерівності типу h (x)> g(x), де h, g увазі раціональні вирази.

Під раціональними виразами прийнято розуміти такі алгебраїчні вирази, які складаються з чисел, змінної x з застосуванням операції додавання, віднімання, множення, ділення, зведення у натуральну ступінь. Природно, змінну можна висловити будь довільною буквою, але так вже вийшло, що в математиці найбільш часто застосовують х.

Якщо це раціональне вираз, то ми маємо раціональне нерівність. У ситуації, коли всі ми перемістимо на одну сторону, h (x) – g(x) = 0. Все це вираження можна позначити через f(x) >0. Отже, вірним буде висновок, що ми будемо мати справу з раціональним нерівністю ось такого типу, де під f мається на увазі раціональне вираз.

Раціональне нерівність можна перетворити, використовуючи властивості нерівностей і отримати рівносильні.

Раціональне або перетворене нерівність зручно вирішувати, використовуючи метод інтервалів.

Посилання на основну публікацію