Прості і складені числа – коротко

Число 7 ділиться лише на 1 і саме на себе. Іншими словами, число 7 має тільки два дільника: 1 і 7. У числа 9 трьох дільника: 1, 3 і 9. Число 18 має шість дільників: 1, 2, 3, 6, 9 і 18.

Такі числа, як 9 і 18, називають складовими числами, а такі, як 7, – простими числами.

Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два дільника: одиницю й саме це число. Натуральне число називають складеним, якщо воно має більше двох дільників.

Число 1 має тільки один дільник: саме це число. Тому його не відносять ні до складовим, ні до простих чисел.

Першими десятьма простими числами є 2,3,5,7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. На форзаці підручника наведена таблиця простих чисел від 2 до 997.

Число 78 складене, бо крім 1 і 78 воно ділиться, наприклад, ще на 2. Так як 78: 2 = 39, то 78 = 2 • 39. Кажуть, що число 78 розкладено на множники 2 і 39. Будь складене число можна розкласти на два множники, кожен з яких більше 1. Просте число так розкласти на множники не можна.

Які натуральні числа називають простими?
Які натуральні числа називають складовими?
Чому число 1 не є ні простим, ні складовим?

Посилання на основну публікацію