Показникова функція

 Показовою називається функція у = ах, в якій а – це постійне позитивне число.

Число а необхідно брати позитивним тому, що при а < 0 величини Показникова функція. не були б дійсними.

Аргумент х може мати будь-які дійсні значення, а значення функції у = ах необхідно задавати тільки позитивні.

Наприклад:

Для функції у = 16х при х = 1/4 вибираємо тільки значення у = 2, а значення у = – 2 і 2i і -2i не розглядаємо.

 

Показникова функція.

 

Графіки показникової функції при а = 1/2; 1/3; 1/10; 2; 3; 10 проходять через точку (0; 1). Якщо а = 1 отримуємо графік у вигляді прямої лінії, паралельної осі абсцис х, при цьому функція ах стає постійною величиною.

При а > 1 графік при пересуванні праворуч піднімається, при а < 1 — опускається вниз. Графіка у = 2х і у = (1/2)х необмежено наближаються до осі абсцис х, але не досягають її.

Графіки функцій у = 2х і у = (1/2)х, також як у = 3 і у = (1/3)х і взагалі у = 2х і у = (1/2)х симетричні один одному щодо осі ординат.

Посилання на основну публікацію