Перетворення рівнянь

 Перетворення рівнянь ми проводимо при вирішенні рівнянь, коли послідовно замінюємо компоненти рівняння, поки не отримано найбільш просте х = а або сукупність рівнянь такого виду.

При цьому можуть застосовуватися такі методики: приведення подібних, додати (відняти) від обох частин рівняння алгебраїчний вираз або окреме число помножити (поділити) обидві частини рівняння, піднесення до степеня обох частин рівняння вираз однієї змінної через іншу.

Вибір одного або групи методів, послідовність їх виконання зумовлені первинним умовою. Головне, повинен виконуватися принцип тотожності перетворень (замін).

Так само при перетворенні рівнянь необхідна обережність — неправильно перетворюючи рівняння, ми можемо, як придбати зайві рішення, так і втратити рішення даного рівняння. При цьому треба мати на увазі, що придбання зайвих рішень не настільки небезпечно, як втрата існуючих. Адже після того, як рівняння вирішено, можна підставити всі знайдені рішення в задане рівняння і відібрати ті з рішень, які йому задовольняють. А втрачені рішення відновити вже не вийде.

Посилання на основну публікацію