1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Математика

Математика

Квадратний тричлен

0 коментарів

Квадратним трехчленом відносно змінної х прийнято позначати вираз типу ax2 +bx + c, в якому коефіцієнти а, b, с представлені будь-якими довільними сталими числами, а х - змінна число. Причому...

Повне і неповне квадратне рівняння

0 коментарів

Квадратні рівняння. Загальна інформація.

У квадратному рівнянні обов'язково повинен бути присутнім ікс в квадраті (тому вона і називається «квадратним»). Крім нього, в рівнянні можуть бути (а можуть і...

Дискримінант

0 коментарів

Загальна формула для знаходження коренів квадратного рівняння : Дискримінант D квадратного тричлена ax 2 + bx + c дорівнює b 2 - 4ac.

Загальна формула для знаходження коренів квадратного...

Інтеграли функцій

0 коментарів

Правила інтегрування функцій. Первісна від нуля є константа, в будь-яких межах інтегрування інтеграл від нуля дорівнює нулю.

Правила інтегрування функцій

Диференціювання

0 коментарів

 Диференціювання – визначення похідних і диференціалів всіх порядків від функції однієї змінної та частинних похідних і диференціалів, крім того, повних диференціалів від функцій більшості змінних.

 У операції диференціювання є властивість...

Види виробів

0 коментарів

Продукцією машинобудівного виробництва є машини.

Машина - це механізм або поєднання механізмів виконують доцільні дії для виконання роботи або перетворення енергії.

Крім підприємств, що випускають машини в цілому існують виробництва,...

Графік функції. Симетричне (дзеркальне) відображення

0 коментарів

 Симетричне (дзеркальне) відображення відносно координатних осей - другий етап перетворення графіка функції y ± k1 f (± k2 (x + a))+b.

Цей тип перетворень необхідно проводити в випадком, коли присутня...

Перетворення графіків функцій

0 коментарів

 Перетворення графіків функцій - це лінійні перетворення функції y = f(x) або її аргументу x до виду y = ± k1 f ( ± k2 (x + a))+b, а також...

Побудова графіків функцій

0 коментарів

 Графік функції – це множина точок, у яких абсциса представлена допустимою величиною аргументу х, а ордината - відповідні величиною функції y.

Графік виступає як геометричне зображення залежності, що зв'язує координати...

Графік функції. Паралельний перенос (зсув)

0 коментарів

 Паралельний перенос (зсув) вздовж осей ox і oy. - третій етап перетворення графіка функції y = ± k1 f ± k2 (x + a))+b.

Це перетворення функції здійснюємо на заключному...