1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Математика

Математика

Основні способи розв'язання логарифмічних рівнянь

0 коментарів

 Логарифмічними рівнянням називають рівняння, в якому представлені невідомі величини під знаком логарифма.

Рівняння типу log2x=5 або log3(x-1)=0 –логарифмічні.

Логарифмічні рівняння, так само як і показові, відносяться до трансцендентним.

Найпростішим логарифмічним...

Натуральний логарифм

0 коментарів

 За основу логарифмів нерідко беруть цифру е = 2,718281828. Логарифми за цією підставою називають натуральним. При проведенні обчислень з натуральними логарифмами загальноприйнято оперувати знаком ln, а не log; при цьому...

Десятковий логарифм

0 коментарів

 За основу логарифмів нерідко беруть цифру десять. Логарифмів чисел за основою десять іменують десятковими. При проведенні обчислень з десятковим логарифмом загальноприйнято оперувати знаком lg, а не log; при цьому число...

Логарифм: визначення

0 коментарів

 Логарифмом (від грецького λόγος - «слово», «ставлення» і ἀριθμός - «число») числа b по підставі a ( logα b) називається таке число c, b=ac, тобто записи logα b=c і b=ac...

Система лінійних рівнянь

0 коментарів

Система m лінійних рівнянь з n невідомими це система виду: де a ij і b i (i=1,...,m; b=1,...,n) – деякі відомі числа, а x 1 ,...,x n – невідомі числа.

...

Лінійні нерівності

0 коментарів

 Лінійними називаються нерівності ліва і права частина яких представляє собою лінійні функції щодо невідомої величини. До них відносяться, наприклад, нерівності:

5>4 – 6x 9-x < x +...

Кубічні рівняння

0 коментарів

Кубічне рівняння - це алгебраїчне рівняння третього ступеня, типу:

ax3 + bx2 + cx + d = 0,

причому a не дорівнює 0.

Число х...

Полярна система координат

0 коментарів

 Полярна система координат — двомірна система координат, згідно з нею кожна точка на площині характеризується параметрами полярного кута та полярного радіуса. До такої системи координат доцільно звертатися тоді, коли співвідношення...

Декартова система координат

0 коментарів

 Координати – сукупність даних, на підставі яких точно характеризується розташування об'єкта.

Рене Декарт (1596-1650) запропонував представляти місце розташування точки на площині за допомогою пари координат.

Для характеристики координат потрібні орієнтири....

Координати точки

0 коментарів

 Положення шуканої точки А в тривимірному просторі можливо визначити за допомогою трьох координат точки наступним чином.

Через точку А проводимо площині АР, АQ, АR, які відповідно паралельні отриманим площинах YOZ,...