1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Математика

Математика

Рішення нерівності

0 коментарів

 Рішенням нерівності називають величину змінної, яке перетворює його в правильне числове нерівність.

Так, для нерівності 12 + 4у > 44 будь-яке з чисел 10,5; 16; 9,8 виступає рішенням, а число...

Поняття нерівності

0 коментарів

 Якщо різниця чисел дорівнює нулю, то ці числа рівні. (а - b = 0).

Якщо числа а і b не дорівнюють один одному, то по результату різниці а - b...

Цілі раціональні нерівності

0 коментарів

 Цілі раціональні нерівності – різновид раціональних нерівностей в яких відсутня операція ділення на вираз, що містить змінну. Наприклад: 2z5+ 3z2+ 7z – 5 > 0.

Далі розглянуто послідовність вирішення цілого...

Рішення раціональних нерівностей

0 коментарів

 Вирішити раціональне нерівність, як і будь-яка інша, означає знайти всі його рішення.

При їх вирішенні необхідно розуміти різницю між рішення рівнянь і нерівностей. Коли вирішують рівняння, то отримують одне, два,...

Метод інтервалів

0 коментарів

 Для використання методу інтервалів, спочатку потрібно здійснити перетворення нерівності так, щоб в правій його частині вийшов нуль, а ліва являла собою добуток групи множників або дріб, чисельник і знаменник якої...

Раціональні нерівності

0 коментарів

 Раціональні нерівності – це нерівності типу h (x)> g(x), де h, g увазі раціональні вирази.

Під раціональними виразами прийнято розуміти такі алгебраїчні вирази, які складаються з чисел, змінної x з...

Логарифмічні нерівності

0 коментарів

 При розв'язуванні логарифмічних нерівностей за основу беремо властивості логарифмічних функцій. А саме те, що функція у=logax при а > 1 буде монотонно зростаючою, а при 0 < а< 1 -...

Квадратні нерівності

0 коментарів

 Квадратними нерівностей позначають нерівності типу

ax2+bx+c> 0,ax2+bx+c< 0,ax2+bx + c>0, ax2+bx + c<0,

де a, b і с - числа і і а ≠ 0.

Квадратні нерівності...

Ірраціональні нерівності

0 коментарів

 Ірраціональним нерівністю прийнято вважати таку нерівність, які включають невизначені величини або деякі функції невизначених значень під знаком кореня (радикала).

Для знаходження результатів ірраціональних нерівностей знайшла широке застосування аналогічна схема виконання...

Елементи множини

0 коментарів

 Концепція безлічі чисел виступає одним з основоположних невизначуваних положень математики. Під множиною розуміють спільність (група, клас, сімейство...) відомих об'єктів, пов'язаних який-небудь характерною рисою. Наприклад, можна розглядати безліч учнів школи, множин...