1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Математика

Математика

Рівняння перетину ліній

0 коментарів

 Для того щоб діагностувати взаємне положення довільних ліній, потрібно визначитися з їх рівняннями.

Значить, завдання на знаходження розташування точки перетину двох ліній, виражених рівняннями F1(x1;y1) = 0 і F2(x2;y2) =...

Рівняння кола

0 коментарів

 Окружністю прийнято позначати множину всіх точок площини, рівновіддалених від однієї точки – від центру.

У формулюванні колу згадується відстань між точкою кола і центром.

Формула відстані між двома точками М1(х1;...

Рівняння лінії

0 коментарів

Лінія на площині визначається (задається) як безліч точок, що характеризуються деякими тільки їм властивим геометричним ознакою.

Застосування на площині системи координат дає можливість охарактеризувати місце точки площини зазначенням пари чисел...

Таблиця квадратних коренів цілих чисел від 0 до 99

0 коментарів

Таблиця квадратних коренів цілих чисел від 0 до 99 з округленням до п'ятого знака після коми.

Як користуватися таблицею: в самому лівому стовпчику знаходяться десятки, у верхній комірці знаходяться одиниці.

...

Розкриття модуля

0 коментарів

 Абсолютна величина числа, або модуль, обчислюється згідно з такими правилами:

Для стислості запису застосовують |а|. Так,

|10| = 10; -1/3= |1/3|; |-100|...

Рішення диференціальних рівнянь

0 коментарів

 Рішення диференціальних рівнянь. Коли похідні від елементарних функцій виражаються через елементарні функції, то виражати інтеграл через елементарні функції не завжди виходить. В результаті рішення диференціальних рівнянь можна отримати:

очевидну залежність...

Дробово-раціональні нерівності

0 коментарів

 Дробово-раціональне нерівність, це таке нерівність, у якому є операції ділення на вираз, що містить змінну.

Наприклад:

(х – 3) / (х + 3) + 3/(2 – x) > 5.

...

Похідна функції. Зміст похідної функції

0 коментарів

 Нехай у = f(x) є неперервною функцією аргументу х, і вона визначена на проміжку (а, b), а х – є випадково вибраною точкою цього проміжку. Надамо аргументу х приріст Δх...

Пропорція

0 коментарів

 Оскільки 3,6 : 0,9 = 4 і 1,2 : 0,3 = 4, то вірно рівність 3,6 : 0,9 = 1,2 : 0,3, яке називають пропорцією (від лат. ргороrtio — «сумірність»).

...

Система нерівностей

0 коментарів

 Системою нерівностей прийнято називати будь-яку сукупність двох або більше нерівностей, що містять невідому величину.

Наочно цю формулювання ілюструють, наприклад, такі системи нерівностей:

Вирішити систему нерівностей -...