1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Математика

Математика

Спіраль Архімеда

0 коментарів

 Архімедового спіраль - плоска крива сформована траєкторією довільної точки, що рівномірно рухається по променю що бере свій початок в O, одночасно з цим сам промінь розмірено звертається навколо O. Перефразувавши...

Рівняння кривих. Троянда

0 коментарів

 Троянда - плоска крива, її креслення схожий з малюнком квітки. Ця крива в полярній системі координат характеризується виразом:

p = a sin k φ,

де a і k...

Астроїда

0 коментарів

 Астроїа – плоска крива, яку формує траєкторія точки, розташованої на окружності радіуса r, що котиться без тертя по внутрішній стороні нерухомої колу радіуса R = 4r.

...

Рівняння кривих

0 коментарів

 В аналітичній геометрії всякому рівняння виду F(x; у) = 0 може відповідати деяка лінія, властивості якої визначаються цим рівнянням.

Під F(x; у) = 0 розуміємо багаточлен ступеня n; ступінь многочлена...

Рівняння для різних видів кривих

0 коментарів

 Лемниската Бернуллі, плоска алгебраїчна крива, в прямокутних координатах описується рівнянням:

(Практично усі двійки - ступені)

(х2 + у2) 2 = 2с2(х2 - у2),

в полярній:

p2= 2c2...

Спосіб вирішення ірраціональних рівнянь

0 коментарів

 Спосіб вирішення ірраціональних рівнянь полягає у звільненні від радикалів вихідних рівнянь і зведення їх до відомих типів алгебраїчних рівнянь. Виконують це почленным зведенням ірраціонального рівняння в потрібну ступінь.

Наприклад:

...

Найпростіші тригонометричні рівняння tgх=а і ctg х = а

0 коментарів

 Будь-корені рівняння tg x = a, якщо х вказаний в радіанах знаходимо з співвідношення:

х= arctg a + mπ,

або для х в градусах:

х = arctg...

Найпростіше тригонометричне рівняння sin х = а

0 коментарів

 Існує можливість відобразити кожен корінь рівняння sin х = а, як абсциссу якоїсь точки перетину синусоїди y =ѕіпх і прямої у = а, і, відповідно вірно зворотне, абсциса будь-якої такої...

Найпростіше тригонометричне рівняння cos х = а

0 коментарів

Існує можливість відобразити кожен корінь рівняння cos х=а, як абсциссу якоїсь точки перетину косинусоиды у = cos х і прямої у = а, і, відповідно вірно зворотне, абсциса будь-якої такої...

Однорідні тригонометричні рівняння відносно sin та cos

0 коментарів

 Рівняння вважаються однорідним відносно sin і cos, коли всі його члени однаковою мірою відносно sin і cos однакового кута.

Розглянемо кілька прикладів однорідних тригонометричних рівнянь:

sin х — cos...