1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Математика

Математика

Взаємозв'язок монотонності і похідною

0 коментарів

 Область зростання та спадання функції y = f(x) характеризується знаком її похідної.

Якщо похідна функції f`(x)> 0 на деякому проміжку x, то функція y = f(x) зростає на цьому проміжку;...

Функція

0 коментарів

 Функція – це математична величина, що показує залежність одного елементу «у» від іншого «х».

Інакше сказати: у залежність називається функцією змінної величини х, якщо кожному значенню, яке може приймати х...

Формули скороченого множення

0 коментарів

 Математичні вирази (формули) скороченого множення (квадрат суми і різниці, куб суми і різниці, різниця квадратів, сума і різниця кубів) вкрай не замінимі в багатьох областях точних наук. Ці 7 символьних...

Формули – інтеграли

0 коментарів

 Загальні формули інтегралів:

Формула інтегрування частинами:

Формула інтегрування за допомогою підстановки x=g(y):

Формула диференціювання невизначеного інтеграла:

Формули основних інтегралів:

Формула Ньютона — Лейбніца

0 коментарів

 Формула Ньютона — Лейбніца (основна теорема аналізу) дає зв'язок між 2-ма операціями: взяттям інтеграла Рімана і визначенням первісної. Формула Ньютона-Лейбніца - найважливіша формула інтегрального числення.

Нехай f неперервна на...

Перетворення рівнянь

0 коментарів

 Перетворення рівнянь ми проводимо при вирішенні рівнянь, коли послідовно замінюємо компоненти рівняння, поки не отримано найбільш просте х = а або сукупність рівнянь такого виду.

При цьому можуть застосовуватися такі...

Раціональні рівняння

0 коментарів

Раціональні рівняння - це рівняння, в яких обидві складові сторони представляють собою раціональні вирази виду: s(x) = 0, або більш широко: s(x) = b(x), де s(x), b(x) – раціональні вирази.

...

Показові рівняння (нерівності)

0 коментарів

 Показовими рівнянь (нерівностей), прийнято вважати такі рівняння, в яких невідоме міститься у показнику ступеня. Найпростіше показове рівняння має вигляд: ах = аb, де а > 0, а ≠ 1, х...

Циклоїда

0 коментарів

 Циклоїда (від грецького - круглий). – крива яку формує фіксована точка окружності радіуса r, що котиться без ковзання по нерухомій прямій. Термін "циклоїда" запропонував Р. Галілей.

...