Мовний вплив у рекламі, способи і види

Поняття мовного впливу

Реклама є невід’ємною частиною навколишнього нас мовного світу. На сьогоднішній день значимість реклами не можна оскаржити, так як вона грає чільну роль у розвитку всієї ринкової економіки.

Реклама сприяє контролю руху товарів на ринку, створення і закріплення у покупців стійкої системи переваг до рекламованих об’єктів, а також вносить корективи в діяльність збуту.

При такому впливі використовується цілий ряд різноманітних способів і прийомів, які впливають на свідомому і на несвідомому рівні на різні психічні, сенсорні і біологічні структури людини. Найчастіше такий вплив відбувається за допомогою маніпулятивних прийомів – трюків різного роду, навмисної провокації і таємного спонукання до здійснення покупок.

Мовний вплив складається як інтегральна наука, яка об’єднує зусилля представників цілого комплексу дотичних наук – риторики, теорії масової комунікації, традиційної, комунікативної і психолінгвістики, лінгвістики, психології, соціології, етнографії, реклами, зв’язків з громадськістю, персонал-менеджменту, конфліктології.

Можна виділити дві точки зору на тлумачення терміна «мовний вплив в рекламі». У першому випадку, вплив здійснюється як процес взаємодії зі споживачем. У другому, мовленнєвий вплив є процесом, спрямованим в одну сторону, тобто споживач є пасивним слухачем, думкою і поведінкою якого намагається управляти рекламодавець.

Способи і види мовної дії

Можна виділити наступні способи мовного впливу в рекламі:

 • фактичний вплив;
 • інформативне вплив;
 • переконання;
 • сугестія.

Фактична дія направлено на формування етичного способу і манер поведінки рекламодавця.

Інформативне вплив є відносно нейтральним, менш ненав’язливим. Інформативне вплив часто відносять до переконує.

Можна виділити п’ять видів мовного рекламного впливу, розглянемо їх особливості.

Доведення – це здатність приводити підтверджують аргументи. «Доводити» рекламні тексти будуються за схемою: «По-перше, по-друге, по-третє …». Доведення досить добре впливає на людей з логічним типом мислення, але, на жаль, логіка ефективно діє не на всіх і не завжди.

Переконання – це здатність вселяти в аудиторію впевненість в тому, що істина доведена, теза встановлений. У переконанні, крім логіки обов’язково використовуються емоції, емоційний тиск. Переконують рекламні тексти будуються за схемою: «По-перше …. По-друге … Повірте, так воно і є! Це насправді так! Інші теж так думають. Я знаю точно! Чому ти не віриш мені? Повір мені, це дійсно так … »і т.д. при переконанні відбувається нав’язування своєї точки зору.

Умовляння – це емоційне спонукання аудиторії до відмови від її точки зору і прийнятті вашої – через те, що вам цього дуже хочеться. Умовляння здійснюється досить емоційно, інтенсивно, з використанням особистих мотивів. Воно засноване на багаторазовому повторі прохання або пропозиції: «Ну, прошу тебе, будь ласка … ну зроби це для мене … ну тобі ж нічого не варто …». Умовляння не допомагає в серйозних питаннях. Воно лише ефективно в ситуаціях емоційного перезбудження, коли людина в однаковою часткою ймовірності може виконати прохання, а може і ні.

Навіювання – це здатність спонукати аудиторію повірити вам беззастережно, без обдумування і критичного осмислення. Воно часто грунтується на авторитеті рекламодавця, на сильному психологічному та емоційному тиску. Сильні, вольові, авторитетні особистості можуть вселити споживачам практично що завгодно.

Примус – це здатність примусити людину зробити що-небудь проти його власної волі. Воно засноване на грубому натиску при демонстрації грубої сили і погроз: «Життя або гаманець». У нашій країні примус заборонений на законодавчому рівні.

Переконання. Вплив методом переконання полягає в способі подачі рекламних повідомлень, що має на меті схилити аудиторію чіткої думки або вчинку, впливаючи одночасно на емоційну, інтелектуальну і вольову сфери.

Процес переконання володіє наступними відмінними рисами:

 • переконливе рекламне повідомлення грунтується на логічній аргументації;
 • сприйняття аудиторією повідомлення повинно бути усвідомленим і критичним;
 • завдяки переконання аудиторія здатна бачити об’єкт в зв’язку з іншими;
 • імідж забезпечує додатковий стимул для впливу;
 • процес переконання використовується тільки при наявності вихідних позицій, а також несумісних уявлень про один і той же об’єкт, явище.

З цього випливає, що процес переконання можливий тільки в разі, коли аудиторія готова сприймати доводи рекламодавця, зацікавлена ​​в отриманні рекламного повідомлення.

При переконанні не повідомляється нічого нове, а представляється вже відоме в новому, іншому світлі.

Сугестія (або навіювання). Під сугестія розуміється сприйняття однією людиною ідеї іншого, проходження їй. Якщо процес переконання вдає із себе вербальне (словесне) вплив, то сугестія, в свою чергу, сукупність як вербального, так і невербального впливу, в тому числі і звукового, інтонаційного впливу. При вселенні звук може нести певний сенс, який фіксується свідомістю аудиторії, а її несвідомою сферою. Виходить, що звук звертається безпосередньо до почуттів та емоцій.

Процес сугестії володіє наступними відмінними рисами:

 • потенційні споживачі позбавлені логічного аналізу змістовної структури рекламного повідомлення;
 • відсутнє адекватне розуміння рекламного посилання;
 • сприйняття реклами характеризується некритичністю;
 • мета рекламодавця прихована від споживачів: призводить до згоди і єдності непомітно;
 • враховуються такі індивідуальні особливості цільової аудиторії, як незрілість, невисокий рівень розвитку інтелекту, масовість, змінений стан свідомості.
Посилання на основну публікацію