Мікрокалькулятор

Для зручності і швидкого виконання обчислень в даний час використовують мікрокалькулятори. З їх допомогою можна виконувати арифметичні дії – додавання, віднімання, множення і ділення. Щоб мікрокалькулятор працював, треба перевести перемикач живлення в положення «ВКЛ». При цьому активізується індикатор (кажуть також «екран», «табло»). Нижче індикатора розташована клавіатура, на якій є клавіші із зображенням цифр і клавіші з позначенням дій.
Якщо натиснути клавішу з цифрою 6, то ця цифра висвітиться на індикаторі. Щоб ввести в мікрокалькулятор натуральне число, треба натискати клавіші з цифрами цього числа по порядку, починаючи зі старших розрядів.

Щоб ввести десяткову дріб, треба спочатку ввести цілу частину цього дробу, потім натиснути клавішу з точкою (вона замінює кому) і, нарешті, ввести дробову частину, починаючи з розряду десятих.

Наприклад, щоб ввести число 78,309, треба по порядку натиснути клавіші з цифрами 7, 8, потім клавішу з точкою, а потім клавіші з цифрами 3, 0, 9. На індикаторі отримаємо.
Щоб скинути число з індикатора, натискають клавішу з літерою С (скидання).

Щоб скласти, наприклад, числа 941,3 і 714,9, треба виконати наступну програму дій:

1) Ввести в калькулятор число 941,3.
2) Натиснути клавішу [+].
3) Ввести число 714,9.
4) Натиснути клавішу [=].

На індикаторі висвітиться відповідь 1656.2.

Цю програму коротко записують так: 941,3 [+] 714,9 [=].

Віднімання з числа 941,3 числа 714,9 робиться майже так само, тільки в команді 2 треба натиснути не клавішу [+], а клавішу [-]. Після виконання програми отримуємо відповідь 226.4

Щоб знайти твір чисел 941,3 і 714,9, треба в команді 2 натиснути клавішу [×], а для знаходження приватного 941,3: 714,9 в тій же команді треба натиснути клавішу [÷].

Якщо результат обчислення містить більше цифр, ніж поміщається на індикаторі, то висвічуються лише старші розряди, а решта цифри відповіді пропадають, округлення не проводиться.

Посилання на основну публікацію