Масштабування – перший етап перетворення графіка функції

 Масштабування – операція стиснення або розтягування графіка функції вздовж осей абсцис і ординат.

Те, що потрібно виконати масштабування, показують коефіцієнти k1 і k2 у рівнянні y = ± k1 f (± k2 (x + a))+b. Вони повинні бути не дорівнюють одиниці.

Коли 0 < k1,2 <1, здійснюємо стиснення графіка щодо 0y і розтягування щодо 0x , коли k1,2>1, виконуємо розтяг вздовж осі ординат і стиск вздовж осі абсцис.

Коли функція приймає вигляд y = f (k2x) ,то якщо k2 >1 – виробляємо стиснення графіка до осі ординат (0y) в k разів, а якщо 0 < k2<1 – розтягнення графіка від осі ординат в 1/k.

 

Масштабування - перетворення графіка функції.

Коли функція приймає вигляд y = k1 f (x) , якщо k1 >1 – здійснюємо розтягнення графіка від осі абсцис (0x) в k разів, а якщо 0 < k1<1 – стиснення графіка до осі абсцис в 1/k.

 

Графік функції. Масштабування - перший етап перетворення графіка функції.

Посилання на основну публікацію