Логарифмічна функція: визначення

 Логарифмічною функція представлена у вигляді у = logax, при цьому а постійне позитивне число, яке не дорівнює одиниці. Число а має бути вибрано позитивним оскільки при а < 0 величини Логарифмічною функція представлена у вигляді у = logax, при цьому а постійне позитивне число, яке не дорівнює одиниці. Число а має бути вибрано позитивним оскільки при а < 0 величини Логарифмічна функція, не будуть дійсними., не будуть дійсними.

 Логарифмічна функція

 

Логарифмічна функція по суті є зворотною показникової функції. Та графік логарифмічної функції утворюється з графіка показникової функції з тим же підставою при перегині креслення по бісектрисі першого координатного кута.

Аналогічно утворюється графік будь-якої іншої оберненої функції.

Графік кожної логарифмічної функції будується з іншого графіка при пропорційній зміні ординати (логарифми чисел при різних підставах пропорційні).

Посилання на основну публікацію