Коефіцієнт

І сполучна властивості множення дозволяють спрощувати вирази.

Приклад 1. Спростимо вираз 0,3А • (-0,7b).

Рішення. Цей вираз є твором чотирьох множників: 0,3 • а • (-0,7) • b. Згрупувавши окремо числові і окремо літерні множники, отримаємо:

0,3А • (-0,7b) = 0,3 • а • (-0,7) • b = (0,3 • (-0,7)) • (а • b) = -0,21 аb .

Число -0,21 називають коефіцієнтом в отриманому виразі.

Якщо вираз є твором числа і однієї або декількох букв, то це число називають числовим коефіцієнтом (або просто коефіцієнтом).
Коефіцієнт зазвичай пишуть перед літерними множниками.

Коефіцієнтом такого виразу, як а або ab, вважають 1, так як a = 1 • а; ab = 1 • ab.

При множенні -1 на будь-яке число а виходить число -а:

-1 • a = -а.

Тому числовим коефіцієнтом вираження -а вважають число -1.

Приклад 2. Знайдемо коефіцієнт вираження -а • (-b).

Рішення. Так як -а • (-b) = ab, то, значить, коефіцієнтом вираження -а • (-b) є 1.

Що називають числовим коефіцієнтом вирази?
Чому дорівнює коефіцієнт вираження ах? А вираження -ах?

Посилання на основну публікацію