Ірраціональні нерівності

 Ірраціональним нерівністю прийнято вважати таку нерівність, які включають невизначені величини або деякі функції невизначених значень під знаком кореня (радикала).

Для знаходження результатів ірраціональних нерівностей знайшла широке застосування аналогічна схема виконання перетворень, що і при вирішенні ірраціональних рівнянь:

  • – зведення обох частин нерівності в одну і ту ж ступінь;
  • – введення нових (допоміжних) змінних та ін.

При зведенні обох компонентів нерівності в непарну ступінь може сформуватися нерівність, рівносильну первісним. В ситуації, коли обидва компоненти нерівності зводять в парну ступінь, то сформоване нерівність буде рівносильно початкового і мати той же сенс тільки тоді, коли обидві частини первісного нерівності позитивні.

В загальних рисах рішення ірраціональних нерівностей зібрано в нижченаведеної таблиці.

Ірраціональні нерівності

Посилання на основну публікацію