Графік функції. Симетричне (дзеркальне) відображення

 Симетричне (дзеркальне) відображення відносно координатних осей – другий етап перетворення графіка функції y ± k1 f (± k2 (x + a))+b.

Цей тип перетворень необхідно проводити в випадком, коли присутня «мінус» перед коефіцієнтами k1, (симетрично відображаємо графік відносно осі ox ) і k2 (симетрично відображаємо графік відносно осі oy). Коли знак «мінус», то цей етап пропускається.

 Кажучи іншими словами:

Коли функція приймає вигляд y = f (-x) виконуємо симетричне відображення графіка відносно осі ординат (0у).

Коли функція приймає вигляд y = – f (x) виконуємо симетричне відображення графіка відносно осі абсцис (0х).

 

Графік функції. Симетричне (дзеркальне) відображення.

Посилання на основну публікацію