Додавання від’ємних чисел

Нехай температура повітря була дорівнює -6 ° СМ, а потім вона змінилася на -3 ° С (тобто Знизилася на 3 ° С). Тоді вона стане рівною -6 + (-3) градусам (рис. 80). Щоб скласти числа -6 і -3 за допомогою координатної прямої, треба точку А (-6) перемістити вліво на 3 одиничних відрізка (рис. 81). Отримаємо точку В (-9).
Значить, -6 + (-3) = -9.
Але 9 = 6 + 3, причому 6 = | -6 |, А 3 = | -3 |.
Щоб скласти два від’ємних числа, треба: 1) скласти їх модулі; 2) поставити перед отриманим числом знак «-».
Сформулюйте правило додавання негативних чисел.
Чи може при додаванні негативних чисел вийти нуль? від’ємне число?

Посилання на основну публікацію