Дискримінант

Загальна формула для знаходження коренів квадратного рівняння : Дискримінант D квадратного тричлена ax 2 + bx + c дорівнює b 2 – 4ac.

 

Загальна формула для знаходження коренів квадратного рівняння:

Квадратні рівняння. Дискриминант.

Дискримінант D квадратного тричлена 

 

ax2 + bx + c

 

дорівнює b2 – 4ac.

 

При вирішенні квадратного рівняння за цією формулою, можливі лише три випадки. Корені квадратного

рівняння залежать від знака дискримінанта (D):

 

D > 0 – рівняння має 2 різних речових кореня;

 

D = 0 – рівняння має 1 корінь (або ж 2 співпадаючих речових кореня):

Квадратні рівняння. Дискримінант.

 

D < 0 – рівняння має 2 уявних кореня (тобто дійсних коренів немає).

Посилання на основну публікацію