Дії з коренями

 1.Величина кореня не зміниться, якщо його показник збільшити в n разів і одночасно звести підкореневий значення ступеня n:

Дії з коренями

 

2.Величина кореня не зміниться, якщо показник ступеня зменшити в n разів і одночасно витягти корінь n-й ступеня з підкореневого значення:

Дії з коренями

 

3.Корінь з добутку кількох співмножників дорівнює добутку коренів тій же мірі з цих співмножників:

Дії з коренями

 Назад, твір коренів однієї і тієї ж степені дорівнює кореню тій же мірі з твору подкоренных значень:

Дії з коренями

4.Корінь від приватного дорівнює частці від ділення кореня з діленого на корінь з дільника (показники коренів повинні бути однаковими):

Дії з коренями

Назад:

Дії з коренями

5.Щоб звести корінь в ступінь, досить звести в цю ступінь підкореневий значення:

Дії з коренями

Назад, щоб витягти корінь з мірою, досить звести в цю ступінь корінь з підстави ступеня:

Дії з коренями

Посилання на основну публікацію