Числові і буквені вирази

При вирішенні завдань іноді тільки записують дії, а виконують їх потім. Отримані записи називають числовими виразами.

Завдання 1. Поїзд ішов дві доби. У першу добу він пройшов 980 км, а в другі – на 50 км більше. Скільки кілометрів пройшов поїзд за дві доби?

Р і ш е н і е. У другий день поїзд пройшов 980 + 50 кілометрів. Значить, за два дні він пройшов 980 + (980 + 50) кілометрів.

Для вирішення завдання ми склали числове вираження

980 + (980 + 50).

Виконавши дії, отримаємо число 2010 – значення цього виразу. Отже, за 2 дні поїзд пройшов 2 010 км.
Число, одержуване в результаті виконання всіх зазначених дій в числовому вираженні, називають значенням цього виразу.

Завдання 2. Поїзд ішов дві доби. У першу добу він пройшов 980 км, а в другі – на 65 км більше. Скільки кілометрів пройшов поїзд за дві доби? Виявом для вирішення цього завдання буде 980 + (980 + 65).

Його значення дорівнює 2025. За два дні поїзд пройшов 2025 км. Завдання 1 і 2 відрізняються лише тим, що в завданні 2 число 50 замінено числом 65.
Позначимо буквою m число, яке змінюється від завдання до завдання. Отримуємо нову задачу.

Посилання на основну публікацію