Проектування в машинобудуванні

Машинобудування досить об’ємна, трудомістка і наукомістка галузь, яка вимагає більшої праці і сил. Звичайно ж такий масштабний і складний процес неможливо розвивати хаотично, адже від правильного і точного виробництва деталей залежить подальша робота, що випускається. Для розвитку машинобудування виготовляються всі нові і нові деталі, а також зазнають модернізацію старі – на кожному етапі їх розробки застосовуються методи проектування.

Проектування технологічних процесів

Само по собі проектування технологічного процесу обробки деталей досить трудомісткий і складний процес. Тому він виконується в кілька етапів.

Спочатку розробляється попередній проект технологічного процесу, потім спираючись на детальні технологічні розрахунки, даний проект уточнюють і конкретизують. Застосовуючи уточнення до попереднього проекту, отримують остаточний варіант технологічного процесу.

Найбільш оптимальний і правильний проект вдається отримати шляхом порівнювання кількох технологічних розробок.

Ступінь розробки процесу залежить від типу виробництва. Якщо брати масове виробництво, то тут процес опрацьовується якомога точніше для кожної деталі. Такі процеси називаються операційними. Документація подібних процесів містить докладний опис операцій і переходів, режимах обробки, міжопераційних розмірах деталей, інструментах і т.д.

В одиничному ж виробництві, проекти технологічного процесу розраховуються не настільки детально, так як економічно це не представляє вигоди. Такі процеси називаються маршрутними.

Етапи процесу проектування:

 • Визначення типу виробництва і його методи
 • Встановлення вимог і методу виробництва заготовки
 • Вибір і обгрунтування технологічних баз
 • Складання маршруту обробки окремих поверхонь і деталі в цілому
 • Розрахунок припусків, розрахунок допусків і граничних розмірів заготовки на окремих стадіях обробки
 • Уточнення ступеня концентрації операцій технологічного процесу
 • Вибір обробного обладнання, інструментів і оснащення
 • Розрахунок режимів різання
 • Визначення настроювальних розмірів
 • Встановлення норм часу і кваліфікації працівників
 • Оформлення технологічної документації

Про проектуванні технологічного процесу обробки складних деталей кількість можливих варіантів може бути досить великим. Вибір оптимального технологічного та чинного процесу виробляють з різних цільових функцій (мінімальна собівартість деталі, максимальна продуктивність обробки, термін окупності додаткових капіталовкладень).

Вихідні дані для проектування технологічного процесу:

 • Робоче креслення оброблюваної деталі, вказівку її матеріалу, конструктивних особливостей.
 • Технічні умови для виготовлення деталі, які будуть характеризувати точність і особливості оброблюваної деталі, особливі вимоги до структури і твердості матеріалу, термічна обробка і тп.
 • Обсяг випуску продукції, з урахуванням самої продукції, що випускається деталі і її запасних
 • Інтервал часу випуску деталі

Якщо проектування відбувається для конкретного діючого підприємства, то варто так само враховувати устаткування, що знаходиться у нього в наявності, і інші місцеві умови.

Для проектування використовують наявні нормативні документи, довідкові матеріали, каталоги і паспорта обладнання, ГОСТи і нормалі, тарифно-кваліфікаційні довідники та ін. Для оформлення технологічного процесу використовуються бланки технологічної документації.

Перед тим як приступити до проектування, уважно вивчаються креслення деталі, технічні умови на її виготовлення, і умови її роботи. Окреме і важливе увага приділяється удосконаленню конструкції деталі, так як може бути отриманий значно більший ефект від зниження трудомісткості і собівартості виконання процесів обробки.

Принципи і завдання проектування

Основою проектування в машинобудуванні служить два принципи – економічний і технічний.

Технічний принцип передбачає забезпечення технологічного процесу всіма вимогами робочого креслення, а також технічних умов для виготовлення заданої деталі.

Економічний принцип передбачає мінімальні витрати праці і витрати виробництва.

Головною вимогою до технологічного процесу є обробка вироби з використанням технічних можливостей підприємства при мінімальних витратах часу і найменшої собівартості продукції.

Проектуванням технологічних процесів займаються при проектуванні нових і модернізації старих промислових підприємств, а також при відкритті нових цехів на заводах. Так само вони можуть бути проектуванні при удосконаленні наявних деталей або розробці нових. Це потрібно при впровадженні на виробництво нових технологій або ж при удосконаленні наявних.

Метою проектування технологічних процесів обробки деталей є дати більш докладний опис процесів виготовлення деталі з застосуванням прийнятого варіанта обробки. Результатом цих процесів стають необхідні дані та інформація для інженерно-технічного персоналу, для здійснення спроектованого процесу на виробництві.

На основі спроектованого процесу, розробляється вихідні дані для організації постачання основними і допоміжними матеріалами, календарного планування, технічного контролю, інструментального та транспортного контролю.

Через велику кількість змінних факторів, вибір оптимального технологічного процесу перетворюється в складний трудомісткий процес. Для скорочення числа зіставляються варіантів, застосовуються типові рішення, наприклад, не розглядаються варіанти від реалізації яких не очікується більш позитивний результат.

Посилання на основну публікацію