Особливості машинобудування

Машинобудування – це найбільша галузь промисловості, яка виробляє дуже широкий спектр продукції.

Загальні особливості машинобудування:

 • За вартістю продукції, машинобудування займає лідируючі позиції в промисловості. Близько 35% вартості світової промисловості припадає саме на машинобудування.
 • Машинобудування найбільш трудомістка галузь, до того ж на ній найбільша кількість зайнятих. Найбільш трудомісткими вважаються приладобудування, електротехнічна промисловість, атомне машинобудування тощо, які займаються випуском складної техніки. Звідси випливає що для забезпечення кращої роботи підприємство повинне розташовуватися в місці де є кваліфікована робоча сила.
 • Для важкого машинобудування важлива близькість розташування до сировинної бази (виробництво металургійного устаткування, гірничо-шахтне обладнання тощо).
 • Машинобудування має велику наукоємність.
 • Найскладніший галузевий склад (більше 300 підприємств), який до того ж постійно змінюється.
 • Постійно зростаючий попит на продукцію машинобудування.
 • Найбільший асортимент продукції, який постійно збільшується. До того ж склад продукції різниться за масовістю виробництва (серійний випуск, масовий випуск, одиничний випуск)
 • Машинобудування пред’являє різноманітні вимоги до сировини, попит постійно змінюється. В один час попитом користується чорна металургія, в інше – кольорова.
 • В економічних зв’язках машинобудування так само знаходиться в лідируючих позиціях. Наприклад експорт в Японію становить 2/3.

Особливості важкого машинобудування

Важке машинобудування можна охарактеризувати дуже широкою номенклатурою і досить важкою, часом унікальною за розмірами продукцією, дані особливості визначають положення виробництва і технологічного процесу.

Виробництво продукції важкого машинобудування часто носить одиничний і дрібносерійний характер. Час на виготовлення деталей йде дуже багато, так як виробництво однієї масивної деталі становить кілька сотень годин.

Велика кількість деталей в одночасному виробництві призводять до довгого залежування тих чи інших складових, в очікуванні кінцевого процесу.

Ще однією особливістю можна вважати. Що технологічний процес будується на принципі концентрацій операцій. Цього вимагає особлива специфіка важкого машинобудування.

До того ж важке машинобудування вимагає широку універсальність обладнання.

На ряду з загальними особливостями важке машинобудування має ряд специфічних особливостей:

 • Прагнення до зменшення зайнятості унікального обладнання у виробництві продукції.
 • Спільна обробка деталей після їх складання в вузол. Дана дія направлено на скорочення витрачається часу
 • Одночасна обробка деталей на верстатах, при цьому всі деталі виходять з однаковим відхиленням.
 • Досить широке використання переносних верстатів, які встановлюються безпосередньо на саму деталь, що дозволяє проводити обробку двома або кількома верстатами
  Для досягнення точності використовують компенсатори.
 • Оптичні способи вимірів з використанням допоміжних баз.
 • Прагнення до серійного виробництва.

Особливості загального машинобудування

Загальне машинобудування включає в себе досить багато окремих галузей (лісове машинобудування, сільськогосподарська промисловість і т.п.). Загальне машинобудування має не малий вплив на економіку країни.

До того ж загальне машинобудування відрізняється широким і швидким розвитком міжгалузевої та внутрішньогалузевої зв’язку.

Загальне машинобудування відрізняється особливою важливістю розвитку транспорту і торгівлі. Так як підприємства даної галузі займаються виробництвом обладнання для хімічної та нафтової промисловості, то відповідно потребують особливих видах сировини.

До того ж є не малі особливості розміщення підприємств даної галузі. Такі підприємства повинні розміщуватися не ізольовано, а так, щоб мати тісний зв’язок з іншими галузями промисловості, а також транспортом.

Особливості середнього машинобудування

Підприємства даної галузі вузькоспеціалізовані і мають малу металоємність, але при цьому мають високу енергоємність і трудомісткість. Основним технологічним процесом в загальному машинобудуванні є механічна обробка деталей.

Середнє машинобудування відрізняється масовим і серійним виробництвом. Підприємства оснащені складним устаткуванням. Дана галузь тісно пов’язана з науковими та конструкторськими центрами.

Так як продукція, що випускається досить складна і точна, то природно вона вимагає наявності кваліфікованих кадрів і оснащення новітнім обладнанням.

Особливості розміщення машинобудування

Машинобудування свого роду серце промисловості та економіки країни, а, отже, щоб воно правильно і дієво функціонувало його потрібно розташувати в правильному місці, подібно механізму годин.

Так металоємні підприємства повинні розташовуватися поблизу родовищ металу, щоб скоротити витрати на транспортування сировини, а відповідно на його вартість.

Машинобудування відрізняється від інших галузей наявністю ряду особливостей, які впливають і на його дозволу.

Найбільш значущим чинником є ​​наявність суспільної потреби в продукції. До того ж не маловажливими факторами залишається наявність кваліфікованої бази працівників, можливість поставки матеріалів і електроенергії.

Особливі фактори, які впливають на розміщення машинобудування:

 • Наукоємність. В даний час машинобудування нерозривно пов’язані з науковим прогресом. Тому виробництво складної техніки зосереджено в центральних районах.
 • Металоємність. Виробництво гірничо-шахтного устаткування, енергетичного і металургійного обладнання вимагає великі витрати металу.
 • Трудомісткість. Виробництво складної техніки вимагає великої кваліфікованої бази, саме тому такі підприємства розташовуються поблизу наукових центрів.
 • Близькість споживача. Деякі галузі виробляють досить велику і важку продукцію, яку складно і недоцільно перевозити до місць споживання.
Посилання на основну публікацію